16. okt 2015

Projektipäev "Koolikott koju", õp.Ene rühm GPS-kunst

Esimeseks tunniks oli planeeritud jalutuskäik ja viktoriinimäng Loquiz keskkonnas oma 9 ülesande-punktiga. Raja läbimist ja punktide täitmist sai õpetaja jälgida arvutist. 
Ülaloleval fotol on ära toodud küsimused ja nende õiged vastused. Mängu analüüsist selguvad ka läbitud kilomeetrid, õiged/valed vastused, kulunud aeg jms.
Kuna meie tänane jalutusring oli suhteliselt igav - ringikujuline, siis tänasteks joonistusteks valisime varem salvestatud rajad.
Üheks ülesandeks oli pildistada ka sügisehetk. Fotod rühma liikmetelt.

Valminud rajad kasutasime ära joonistuste tegemiseks - joonistasime nii arvutis kui paberil. Arvutis olevad rajad avasime Paint-programmiga ning eemaldasime piltidelt taustad. Kuna arvutiklass oli täna hõivatud, siis osad pildid said joonistatud ka koos taustaga. Näitus hetkel üleval saalis.