18. nov 2015

II kooliaste, st 4.-6.klass Tartus, Ahhaa Teaduskeskuses

Ees oli ootamas pikk päev, väljasõit hommikul kell 7.30. Meid ootas Ahhaa Teaduskeskuse uurimuslik õppepäev "INIMENE: Meeled ja taju". 
Kogunesime Teadusteatri ruumis, kus tutvustati päeva ülesehitust ja õpilased jagati kümneks rühmaks, kes omakorda liikusid viie rühma kaupa vastavalt oma päevaplaanile.
Saalides sai täita erinevaid töölehtedel põhinevaid uurimusülesandeid. 
Tööülesanded nõudsid läbitegemist, kirjalikku vormistust ja läbirääkimist juhendajaga.
Edasi liikusime töötuppa "Meie meeled", kus samuti sai üle räägitud kõik erievad meeled ja sai praktiliselt läbi proovida ja katsetada, mis siis saaks, kui puuduks nägemine või haistmine. Palju põnevaid ülesandeid! 
Kompides tuli mõistatada, mis on koti sees. Seejärel sai käe kotti pista ja nuputada, kuid ikka mitte veel vaadata. Ja alles siis vaatasime, mis asjad ja mis materjalid seal tegelikult peidus olid.
Peale kahte nn töötuba käisime lõunapausil ja järgnes kolmas tund: laboratoorne töö - "Silm". Rääkisime silma ehitusest ja soovijad said lahata sea silmamuna. 

Kell 13.oo kogunesime Teadusteatri etendusele "Aju paljaks", peale mida järgnes õppepäeva kokkuvõte ja vaba aeg keskuses, et läbi proovida kõik hommikul avastatu ja need atraktsioonid, kuhu õppepäeva raames veel ei olnud jõudnud. Kaks tundi vaba aega möödus linnutiivul ja kell 16.10 saime alustada sõiduga tagasi kodu poole. Koos vahepeatusega olime Kolgas tagasi kell 19.00.

Aitäh neile tublidele, kes õppepäeval täiel määral osalesid!