14. märts 2016

Emakeelepäev, külas Kadri Pilberg


Tänasel emakeelepäeval oli koolis külas meie endine õpilane Kadri Pilberg.

Kadri rääkis meile õpingutest Kolga koolis, linnakoolis ja ülikoolis. Kadri nõustub F.Fellini mõttega, et iga keel on kui uus nägemus maailmast. "Jah, iga uus keel avab uue maailma ukse."

Kadri õppis koolis eesti, inglise ja vene keelt. Ülikooli läks ta õppima romaani keeli, mis omakorda tuginevad ladina keelele. Nii on Kadri erinevate keelte sees ja iseendale on ta seadnud eesmärgiks osata vähemalt kuute keelt heal tasemel, seega hetkel eesti, inglise, itaalia ja hispaania, vene, saksa. 

Tänane kohtumine algas itaalia keeles. Õpilastele tõi Kadri toredaid elulisi näiteid köögimaailmast: mida tähendavad pasta carbonara, al dente ja tiramisu ja mis vahe on makaronidel ja pastal jms.

Keeleõpinguteks ei piisa tihti vaid koolipingis istumisest, nii kuulsime ka põnevaid reisimuljeid mööda Itaaliat. Hiljuti sai ülikool läbi. Kadri lõputöö oli inspireeritud Pinocchio ja Nukitsamehe raamatute ja nende ajaloolise kirjutamisaegse tausta võrdlemisest. 

Oli äärmiselt suur rõõm taaskohtuda Kadriga! 
Aitäh põneva kohtumise eest kooliperega ja palju edu ning põnevat avastamist tänu keeltele laias maailmas!

Palju õnne kõikidele meie kooli eesti keele õpetajatele tänasel päeval 
ja toredat emakeelepäeva jätku.  Siin näiteks väike test: