9. nov 2016

Palve osaleda Kuusalu valla noorsootööd puudutavates uuringutes

Kuusalu vald osaleb 3 kohaliku omavalitsuse koostöögrupis, mille tegevuse tulemusena saab koostöögrupp raha noorsootöö tegevusteks. Koostöögrupi tegevussuuna eesmärgiks on noorsootöö teenuste jõudmine uute noorteni ning noorte noorsootöös osalemise võimaluste laiendamine.
Palun aita teha paremaid otsuseid vastates küsimustikule.

Kuusalu Vallavalitsus, Kuusalu valla koolid ja Kuusalu Noortekeskused pöörduvad Teie poole palvega, et jagaksite oma mõtteid vaba aja veetmise võimaluste kohta Kuusalu vallas. Soovime selle alusel teha õigeid otsuseid, et saaksime Kuusalu vallas pakkuda noortele kvaliteetsemat noorsootööd.
Uuringu kontaktisik on Krista Allik, e-post: allik.krista@gmail.com

Küsimustik 7-12 aastasele noorele

Küsimustik 13-26 aastasele noorele

Küsimustik noorsootöötajale, huvijuhile, ringijuhile jt noorte juhendajatele