2. nov 2018

Põnevad konkursid! Osale! NOVEMBER

NB! Vaata ka selle uudise all oleva "sildi alt" OSALE! - mis pakkumised olid kirjas oktoobrikuu postituse all! Kõik konkursid ei ole veel lõppenud! Leia oma!

---   ---   ---   ---   ---

KIKi pressiteade
1. november 2018

Keskkonnateemalisi videoid saab esitada kuni 11. novembrini
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) pikendab videokonkursi mini Negavatt tähtaega 11. novembrini. Konkursile oodatakse I-VI klasside koolinoorte klippe, mis pakuvad lahendusi erinevatele keskkonnaprobleemidele. Parimatele on auhinnaks reisiraha mõne Eesti muuseumi, õppekeskuse, ettevõtte külastuseks või loodusmatka läbiviimiseks.
„Pikendame konkursi tähtaega nädala võrra, kuna oleme õpetajatelt saanud väga positiivset tagasisidet konkursi osas ning soovime neile vastu tulla, et videote tegemine koolitunnis paremini seostada poolelioleva õppetööga,“ selgitab tähtaja pikendamisNegavati projektijuht Kadi Mitt. „Oleme lastelt juba saanud väga vahvaid ja asjalikke videoidLoodame, et neid saabub veelgi ning pikendatud tähtaeg annab võimaluse kõigile oma nägemused edastada. Ja nagu oleme öelnud ka varasemalt - esitatavad probleemid ei pea olema sugugi globaalsed. Julgesti võib jälgida oma koduümbrust ja lähedasi ning märgata seal mõnda aspekti, mida saaks igapäevaselt keskkonna heaks ära teha.“
Konkurss toimub kahes vanusekategoorias: I-III klasside ja IV-VI klasside õpilased. Osalemiseks tuleb moodustada vähemalt 3-liikmeline meeskond, luua kuni 2-minutiline videoklipp, kus kirjeldatakse ära mõni keskkonnaga seotud murekoht ning pakutakse välja lahendus. Siis tuleb video mini Negavati kodulehel registreerida.Osaleda võib terve klassiga ning kasutada nii õpetajate, noorsootöötajate, huviringide juhendajate kui ka lapsevanemate abi. Konkursil saab osaleda kuni 11. novembrini 2018.
Videokonkursi mõlema vanusegrupi võitjad saavad kuni 700 euro ulatuses reisiraha mõne Eesti muuseumi, õppekeskuse, ettevõtte külastuseks või loodusmatka läbiviimiseks. Reisirahata ei jää ka teised esikolmikusse tulnud meeskonnad. Samuti panevad oma lemmikutele välja eriauhinnad Eesti Pandipakend, Uuskasutuskeskus ning Rimi Eesti Food AS.
Kõikide konkursist osavõtjate vahel loositakse Telia Eesti eestvedamisel uute ägedate videote tegemiseks välja nutitelefonTelia Eesti toetustegevuste juht Elo Võrksõnab, et kui panna kokku loovus, tehnoloogia ja vastutustundlik mõtlemine, võib tulemuseks olla lahendus, mis täna tundub ulme, aga mõne aja pärast reaalsus. „Oleme saanud erinevate uuringute ja töötubade kaudu lastelt väga häid nõuandeid, kuidas tehnoloogiat veelgi paremini ühiskonna probleemide lahendamiseks tööle panna. Loodame, et sellelt konkursilt sünnib ka selliseid nutikaid nõuandeid ja lahendusi keskkonna hoidmiseks, mida on võimalik ellu viia tehnoloogia abil.“
Konkursi võitjad selgitavad välja KIKi töötajad ning parimatest parimad kuulutatakse välja 4. detsembril mini Negavati kodulehel. Täpsemad konkursi tingimused leiabmini Negavati kodulehelt ja infot jagab ka Negavati projektijuht Kadi Mitt (kadi.mitt@kik.ee, 52 42 602).
KIK rahastab erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kaheksateistkümne aastaga on riik KIKi kaudu toetanud ligi 20 tuhandet keskkonnaprojekti. Samuti korraldab KIK koostöös Keskkonnaministeeriumiga 18-30-aastastele noortele mõeldud konkurssi Negavatt, mille eesmärk on tõsta ressursialast teadlikkust ning innustada välja pakkuma lahendusi, mis aitavad säästa ressursse.

---   ---    ---   ---   ---
Loomekonkursile on oodatud osalema 16-19 aastased eesti või vene keelt rääkivad ning Eestis elavad noored. Soovime, et Te teavitaksite võimalusel oma õpilasi antud konkursist ning innustaksite neid osa võtma. Ka õpetajad ise on oodatud osa võtma loomekonkursist juhendamaks ning toetamaks õpilasi NATO-teemalise video loomisel. Loomekonkursi tähtajaks on 31. jaanuar 2019.  
Lisame kirjale manusena kaasa loomekonkursi reklaampildi mille saate välja printida ning oma koolis infotahvlile panna. 

Projekti toetajateks on Kaitseministeerium, NATO HQ Allied Rapid Reaction Corps ning Haridus- ja Teadusministeerium.

Täpsem info loomekonkursi kohta on leitav nii Eesti NATO Ühingu kodulehel SIIN kui ka Facebooki lehel SIIN

---   ---   ---   ---   ---
Samuti on kõigil seltskondadel võimalik osa võtta kogumiskonkursist "Märka marti".

Jäädvustage oma sandiskäimine ja saatke pildi- või videomaterjalid meile - erinevad kooliastmed võistlevad eraldi kategooriates ning jagamisele läheb päris ägedaid auhindu. Rohkem infot konkursi kohta siit: https://www.parandiaasta.ee/marka-marti/

Ei pea kartma, et ei oska või teeme valesti! Teeme nii kuis oskame, peaasi, et teeme ja hoiame seeläbi elus traditsiooni, mis meiemail veel elus, kuid mujal juba unustusehõlma vajunud!
Lisainfot ja tuge ettevalmistusteks saab samuti kodulehelt www.mardipaev.com

---   ---   ---   ---   ---
---   ---   ---   ---   ---

Eesti koolilaste metsapostkaart 2018


16. korda toimuv RMK poolt korraldatud konkurss "Eesti koolilaste metsapostkaart" ootab taas Eesti koolide 1.-9. klasside õpilaste joonistatud postkaarte. Tänavuse konkursi teemaks on: "PÜHAD METSAS" 

Metsa ja pühade teemaga seoses tulevad esimese hooga kindlasti meelde talvised jõulud ja kuuse toomine metsaservast. Tihti käiakse töödest vabal pühadepäeval ka perega looduses matkamas või niisama värsket õhku ja vaikust nautimas. Kindlasti võib aga kujutada ka kevadist noorte kaskede tuppa toomist, uue metsapõlve istutamist, suvise pööripäeva „sõnajalaõie“ otsimise seiklust ning miks mitte ka sügispimedusega seonduvat saladuslikku hingedeaega, mardi- või kadrisante metsatalust metsatallu liikumas. Võib ka lasta fantaasial vabalt voolata – kuidas näeks välja muinasjutuline vaatepilt, kus metsaelanikud omakeskis pühi peavad, näiteks? Enne joonistama asumist võiks endalt küsida: millist metsateemalist pühadekaarti ma ise sooviks saada?
Konkursi tingimused
Konkursil on oodatud osalema Eesti koolide 1.-9. klassi õpilased.

  • Joonistused peavad olema tehtud paksema paberi ühele küljele mõõdus 10x15 cm või 15x10 cm.
  • Kaardi teisele küljele tuleb trükitähtedega märkida autori ees- ja perekonnanimi, kool ja klass.
  • Mõtle oma postkaardile pealkiri (teema „Pühad metsas“)
  • Joonistusviis ning sobivad materjalid leia omal valikul. (Palume kasutada vaid värve ühel pildipinnal, mitmesugused taimekompositsioonid ei lähe hindamisele).
Konkurss on avatud 6. novembrist 6. detsembrini 2018. 
Kõigi esitatud tööde hulgast valib žürii välja 100 postkaarti, mis seatakse 18. detsembriks 2018 üles rahvahääletuseks RMK kodulehele www.loodusegakoos.ee/metsakool/konkursid/eesti-koolilaste-metsapostkaart-2018
Rahvahääletus toimub 18. detsembrist - 30. detsembrini 2018.
36 parimast tööst trükitakse postkaardikomplekt, mis saadetakse tänuks kõikidele osavõtnud koolidele ja 36 väljavalitud töö autoritele. 24 parimat tööd valitakse välja rahvahääletusel ning neile lisandub 12 žürii poolt esile tõstetud tööd.
Esitatud tööd võivad leida kasutust konkursi korraldaja RMK poolt tulevikus loodavates materjalides.
Töid saab esitada posti teel koolide kaupa kuni 6. detsembrini 2018 (postitempli kuupäev) aadressil:
RMK Pähni külastuskeskus
Pähni küla
Rõuge vald
66116 Võru maakond
NB! Palun lisada kindlasti joonistamisel osalenud õpilaste arv ning ka kooli või õpetaja postiaadress! Loosime kõigi saadetud tööde autorite vahel välja ergutusauhindu!
Küsimuste korral helistage RMK Pähni külastuskeskuse telefonil 5691 0529 või kirjutage info.pahni@rmk.ee
---   ---   ---   ---   ---

15-19aastaseid õpilasi oodatakse esitama Euroopa DNA-päeva esseevõistlusele töid: esseid või videoid. Võistluse üldteema on: "Miks geenide muutmine töötab ja miks on ootused sellele nii kõrged?" Võistlustöid saab esitada elektrooniliselt jaanuarist kuni 25. aprillini 2019. Parimatele on rahalised preemiad. Võistluse eesmärgiks on edendada üldisi geneetikaalaseid teadmisi. Täpsem info: https://www.dnaday.eu/640.0.html

---   ---   ---