23. dets 2018

Kuusalu valla teade:

SÕIDUKOMPENSATSIOON HUVITEGEVUSE TOETAMISEKS

Kuusalu valla üldhariduskoolide õpilastel on võimalik taotleda huvitegevuse sõidukompensatsiooni Kuusalu valla ja Loksa linnas huviharidusega tegelemise toetuseks. Toetust on võimalik taotleda õpilastel, kelle elukoht jääb huviringi või -kooli asukohast kaugemale kui 3 kilomeetrit ja õpilasel ei
ole võimalik osalemiseks kasutada õpilasliine ega kompenseeritud sõiduõigusega sõidukaarti. Huvihariduse ja -tegevuse kütusekompensatsiooni makstakse 15 eurot kalendrikuus. Toetust makstakse perioodil september-mai ning kuni 5 kuud tagasiulatuvat osalemist. Kui ühest perekonnast osalevad mitu last samal ajal ning samas kohas toimuvas huvihariduse või huvitegevuse töös, makstakse kütusekompensatsioon ühekordses määras.