28. jaan 2013

Külla Tartu Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemasse Sõjakooli


Kutsume Teie kooli õpilasi külla Tartus asuvasse Kaitseväe Ühendatud
Õppeasutuste Kõrgemasse Sõjakooli tutvuma Eestile ohvitsere ette valmistava
kooli õppimisvõimaluste ja eluoluga.

Sellel poolaastal on meie uksed kõigile huvilistele avatud neljal korral: 
1. veebruaril, 20. märtsil, 19. aprillil, 31. mail. 

Ootame Teid külla Tartusse, KVÜÕA Kõrgemasse Sõjakooli (Riia mnt. 12)
ajavahemikul 9.00-15.00. Ringkäik koolis võtab aega kuni kaks tundi.

Õpilasekskursioonid on käinud meie kooliga ja tulevaste ohvitseride õpi- ja
elutingimustega tutvumas mitmeid aastaid. Kõrgemas Sõjakoolis õppivad
kadetid räägivad külalistele Eesti riigikaitsest, tutvustavad Kaitseväes
kasutusel olevat relvastust ja varustust ning näitavad oma eluruume. Samuti
saavad noored külastada KVÜÕA muuseumi, kuhu on välja pandud ülevaade Eesti
sõjaajaloost ja Eesti sõjaväelaste varustusest.

Klassiekskursioonide ja gruppide õpetajatel palume registreeruda aadressil
kvuoa.teavitus@mil.ee Märkige ära grupi suurus, vanusevahemik ning saabumise
aeg.

Ekskursioon Kõrgemasse Sõjakooli on huvitav nii neile, kes riigikaitset
koolis veel õppinud ei ole, kui ka neile, kes riigikaitsetundides juba
osalenud.

Kuulutuse, mida palume võimalusel levitada oma koolis, et õpilased saaksid
soovi korral ka iseseisvalt Kõrgemat Sõjakooli külastada, saab alla laadida
aadressilt: http://www.sojakool.ee/tule-kulla/
 
Kohtume Kõrgemas Sõjakoolis!

www.sojakool.ee
www.facebook.com/s6jakool