21. jaan 2013

Tallinna Ülikooli Tudengivarju nädal 18.-22.02


Tallinna Ülikoolis toimub 18.-22. veebruaril Tudengivarju nädal!

Selle raames on gümnaasiumiõpilastel võimalus osaleda ülikoolielus ning
käia koos huvipakkuva eriala tudengiga loengutes, raamatukogus ning teha
kõike muud, mis üliõpilaselu juurde kuulub.

Tudengivarju nädal võimaldab tutvuda ülikooliga ja saada aimu õppetöö
ülesehitusest. Kõik nimetatud tegurid toetavad erialavalikut. Oodatud on
kõik gümnaasiumi- ja kutsekoolinoored!

Osalemiseks tuleb valida eriala, mille tudengit varjutada. Erinevatel
päevadel on võimalik osaleda ka mitme aine õppetöös. Oma valiku märkimiseks
tuleb end registreerida<http://www.esindus.ee/tudengivari/index.php?admin&wp=2>meie
kodulehel.

Küsimuste korral saab lisainfot leheküljelt esindus.ee/tudengivari
<http://www.esindus.ee/tudengivari/index.php?>või kirjutades
meiliaadressil kadri.eisenschmidt@tlu.ee.

Kohutmiseni Tudengivarju nädalal!