25. märts 2013

Koolinoorte Scrabble´i meistrivõistlused

Juba neljandat aasta järjest korraldame koolinoortele eestikeelse
Scrabble’imeistrivõistlused. „Koolinoorte IV Scrabble’i meistrivõistlused“toimuvad Rocca al Mare Koolis 13. aprillil 2013 aastal algusega 11.00.
Võistlus toimub kolmes vanuseklassis: noorem kooliosa (2.-4. klassi õpilased), keskmine kooliosa (5.-8. klassi õpilased) ja vanem kooliosa (9.-12. klassi õpilased).
Mängu viime läbi püramiidi skeemi järgi. Esimesed mängijate paarid loosime eelnevalt, edasi lähevad võistlusseesimese mängu võitjad ja nii edasi kuni iga vanuseklassi parima selgumiseni. Ühe mängu aeg on limiteeritud 30 minutile. Mängu võitja on see, kel on kõige rohkem punkte. Parimatel on auhinnad välja pannud „Scrabble’i“ maaletooja OÜ Rimonne Baltic. Avatud on ka kohvik.
Võistlusele registreerumiseks palume õpilaste nimed vanuseklasside kaupa saata e-posti aadressile susanna.aija@ramkool.edu.ee , lisage kindlasti ka kooli nimi. Viimane aeg osalemisest teada anda on 5. aprill 2013 Mängureeglite täiendus: lubatud sõnadena on võimalik kasutada kõiki ÕSis esitatud sõnu, väljaarvatud pärisnimed, lühendid, ees- ja järelliited ning sõnu, mida kirjutatakse ülakoma või sidekriipsuga. Pöördsõnu võib esitada kõigis pööretes ja ajavormides ning käändsõnu nii ainususes kui mitmuses kõigis käänetes. Mängijad saavad mängu ajal mänguväljale laotud sõna õigsust kontrollida Õigekeelsuse sõnaraamatust.