12. sept 2015

Konkursid! Osalema! SEPTEMBER

Tähtaeg: 30.september
Kutsume kõiki kooliõpilasi osalema “Laste tervise kuu” joonistus- ja esseekonkursil!

Sellel aastal tähistab Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts oma 25. sünnipäeva. EAÜS on organisatsioon, mis ühendab arstiteaduse eriala õppivaid tudengeid, kelle unistuseks on, et ühel päeval elaksid maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed Eestis. Juubeliaasta sündmused ja kampaaniad on suunatud meie visiooni viimiseks ühiskonda laiemalt ning ehitamaks sildu seltsi senise 25 aasta töö ja ühiskonna tervise ja heaolu vahel. Selle heaks on meil kogu aasta vältel kavas mitmed erinevad ettevõtmised ning muuhulgas viime läbi tervisekuid septembrist aprillini. Septembri oleme pühendanud lastele ning selle raames korraldame kõikide vanuserühmade kooliõpilaste seas üleriigilise joonistus- ja esseekonkursi. Võistlusega soovime kaasata lapsi oma tervise kujundamisse, panna neid tervise teemadel arutlema ja kaasa mõtlema, lahendusi pakkuma ning samal ajal soovime koguda uusi värskeid ideid. Konkursi teemad on valitud just neid aspekte silmas pidades.

Konkursitöid hindavad arstiteaduskonna üliõpilased, arstid, tuntud kultuuritegelased ja asjatundjad.
Võistluse tulemused kuulutatakse välja novembri alguses. 13. novembril toimub tublimate tööde autoritele pidulik tänuüritus Tartus.

Teemad ja vanusegrupid:

1.-3. klass:
Ootame vabas tehnikas joonistusi ühel etteantud teemal.
Teemad:
 • Et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis
 • Tervis ja tema sõbrad
4.-6. klass:
Ootame kuni 300-sõnalisi lühijutte ühel etteantud teemal. Kirjutada võib nii eesti kui ka vene keeles.
Teemad:
 • Et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis
 • Tervis ilma haiglata
 • Tuleviku tervis
7.-9. klass:
Ootame kuni 600-sõnalisi esseesid ühel etteantud teemal. Kirjutada võib nii eesti kui ka vene keeles.
Teemad:
 • Et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis
 • Kui mina oleksin tervishoiuminister
 • Eesti tervis - kelle vastutus?
10.-12. klass:
Ootame kuni 800-sõnalisi esseesid ühel etteantud teemal. Kirjutada võib nii eesti kui ka vene keeles.
Teemad:
 • Et maailma kõige tervemad ja õnnelikumad inimesed elaksid Eestis
 • Riik kui rahva tervise hoidja
 • Eesti tervis - kelle vastutus?

Konkursil osaleja kinnitab, et tal on kõik vajalikud õigused loodud teose kasutamiseks, sealhulgas kõik vajalikud varalised ja isiklikud autoriõigused. Konkursil osaleja annab võistlustöö konkursile esitamisega tasuta, tähtajatu ning territoriaalselt piiramatu litsentsi EAÜSile teoste igakülgseks kasutamiseks EAÜSi omal äranägemisel, sealhulgas avaldamisel, trükkimisel jne. EAÜS ei kasuta käesoleva litsentsi alusel teoseid mistahes muul viisil, kui EAÜSi mittetulunduslike eesmärkide elluviimisel.
EAÜSi eesmärk on konkursi abil ja võistlustööde kasutamisega EAÜS-i poolt edendada rahvatervist. Õiguste rikkumistest palume EAÜSi teavitada e-posti aadressil eays.juubel@gmail.com.

Võistlustöid ootame paberkujul kuni 30.09.2015 kaasa arvatud (postitempli kuupäev) aadressil:

Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts
Pepleri 32
51010 Tartu

Jääme aktiivset osavõttu ootama!

Tähtaeg: 4.oktoober
Tuletame meelde, et käimas on koolinoorte arhitektuurikonkurss „Minu unistuste koolihoov“. Arhitektuurikonkursi tingimuste ja materjalidega on võimalik tutvuda konkursi kodulehel www.nooredarhitektid.ee.

Arhitektuurikonkurss „Minu unistuste koolihoov“ on 5.-12. klasside õpilastele suunatud ideevõistlus, milles osalejate eesmärk on välja pakkuda nägemus põnevast ja mitmekülgsest koolihoovist. Konkursile ootame jooniseid ja lühikest kirjeldust õpilaste visioonist ja mõtetest selle kohta, milline võiks olla üks tõeliselt vahva ja inspireeriv koolihoov.

Koolihoovide teemast saab lähemalt lugeda:
- 1.septembril Eesti Päevalehes ilmunud artiklist „Küsige koolihoovi-ideid parem noortelt“
http://nooredarhitektid.ee/wp-content/uploads/2015/09/K%C3%BCsige-koolihoovi-ideid-noorte-k%C3%A4est-Epp-Vahtram%C3%A4e.pdf
- 3.septembril Õpetajate Lehes ilmunud artiklist „Tagasi koolihoovi“
        http://opleht.ee/24644-tagasi-koolihoovi/

Konkursitöö võib esitada nii üksi kui sõbraga kahepeale. Koolinoorte arhitektuurikonkursiga soovime pakkuda võimalust rääkida kaasa koolihoovide tuleviku teemal ning proovida ise järele maastikuarhitekti tööd!Tööde esitamise tähtaeg on 4. oktoober 2015.

Töid hindab spetsialistidest žürii ning parimaid töid esitletakse 19.-30. oktoobrini toimuval näitusel Kullo Lastegaleriis (Kuninga 6, Tallinn). Konkursi žürii jagab välja kolm auhinnalist kohta kahes vanusegrupis ja
erilisemad tööd märgitakse ära kiitusega.

Toredad auhinnad on välja pannud konkursi toetajad Viking Line, Soome noorte ja laste arhitektuurikool Arkki, Eesti Arhitektuurimuuseum, Tallinna Ülikooli Kirjastus ja Kirjastus Varrak. Konkursi toimumist toetavad Tallinna Spordi- ja Noorsooamet ja Eesti Kultuurkapital.

Ootame põnevusega noorte vahvaid ideid!

Parimate soovidega,
Epp Vahtramäe
MTÜ Linnalabor
epp@linnalabor.ee
www.nooredarhitektid.ee

Tähtaeg: 7.oktoober
Tervise Arengu Instituut kuulutab välja noortele suunatud konkursi T.E.I.P.
Konkursi eesmärk on ärgitada noori mõtlema tervist edendavate tegevuste peale ja tekitada positiivset avalikku tähelepanu, kuidas hoida tervist ning tekitada mõtteid, mis suunaksid noori tervislikuma eluviisini. Laekunud
projektidest valib žürii välja kuus parimat, millest igaüks saab projekti ellu viimiseks kuni 640 eurot. Lisaks saavad parimate projektide meeskonnad auhinna.

Projektide esitamise tähtaeg on 7. oktoober 2015.

Projektid tuleb saata kas digiallkirjastatult e-posti aadressile <mailto:lembi.posti@tai.eelembi.posti@tai.ee või paberil allkirjastatult Tervise Arengu Instituuti aadressile, Hiiu 42, Tallinn 11619, märksõnaga „TEIP“, Lembi Posti nimele.

Projektitaotlusel peavad olema märgitud järgmised andmed: töö esitaja(te) nimi(nimed), klass, kool, juhendaja/õpetaja kontakttelefon, postiaadress ja e-posti aadress.

Parimad projektid avalikustatakse veebilehel
www.terviseinfo.ee/konkursid/TEIP <http://www.terviseinfo.ee/konkursid/TEIP>
5. novembriks ning võitjaid teavitatakse ka e-posti teel.

Õpetajatele, juhendajatele, koolidele, noortekeskustele jt on tutvustav info failis TEIP info.docx.

Kirjaga kaasas on ka Projektitaotlus_taitmiseks.docx, mis tuleb noorel täita, kui ta projekti konkursile esitab. Juhis projektitaotluse täitmiseks on samuti kirjaga kaasas projektitaotluse_juhis.pdf. (Küsi huvijuhi käest!)

Lisainfo konkursi kohta www.terviseinfo.ee/konkursid/TEIP
<http://www.terviseinfo.ee/konkursid/TEIP> .

Tähtaeg: 8.oktoober
MÄNGUDE VALMISTAMISE VÕISTLUS
Oled mänguhuviline ja sinu fantaasial pole piire? Goethe Instituut kuulutab välja mängude valmistamise võistluse! Nüüd on aeg kõige ägedamad ideed kokku koguda ja nende põhjal, kas iseseisvalt, koos sõbra või terve klassiga üks uus ja ja põnev mäng välja mõelda. See võib olla nii spordi-, laua-, arvuti- või sõnamäng – oluline on meeles pidada, et ise tehtud on hästi tehtud. Mängu juurde lisa kindlasti mängu tutvustus ja reeglid. Need kirjuta paberile või filmi maksimaalselt 5-minutilisse videosse ja saada meile. Iga kooliastme kolmele parimale on välja pandud lahedad auhinnad. Seega, pea meeles! Mängude tähtaeg on 8. oktoober ja need võib saata nii postiga, e-postiga kui ka ise Goethe Instituuti kohale tuua. Parimaid töid eksponeeritakse Eesti Arhitektuurimuuseumis koos näitusega „No pain no game“!

Mis: mängu teemaline konkurss
Kellele: kõikidele kooliealistele lastele
Tingimused: digitaalne või füüsiline mäng koos tutvustuse ja reeglitega
Tähtaeg: 8. oktoober
Kuhu mängud saata: Goethe-Institut Estland, Toom-Kuninga 11, 15048 Tallinn võihelena.kaasik@tallinn.goethe.org
Auhinnad: Carsten Galle muusika workshop, termosed, mälupulgad jne.

Valmis olla, läks!
Tule ja külasta ka meie ainulaadset näitust “No pain no game” mis on avatud 28.10.-20.11.2015, Eesti Arhitektuurimuuseumis Tallinnas.

Tähtaeg: 15.oktoober

Juba kaheksandat aastat toimuvale noorte leiutajate riiklikule konkursile ootame ideid, mis lahendaks mõne igapäevaelus ette tuleva probleemi. Konkreetset teemat leiutiste ideedele ei ole, peaasi, et lahendus aitaks ümbritsevat paremaks muuta ning lahendaks mõne probleemi.
 Konkursist saavad osa võtta kõik õpilased esimesest kuni kaheteistkümnenda klassini nii üldharidus- kui kutsekoolidest. Kutsekoolidest saavad osaleda need õpilased, kes õpivad seal pärast 9. klassi lõpetamist ja on kuni kolmandal kursusel (k.a).
NB! Selgi aastal peavad gümnaasiumiõpilaste esitatud tööd nii sisu kui ka vormistamise poolest sarnanema varasemast enam praktiliste ja/või uurimistöödele esitatavatele nõuetele. Täpsemalt vt kodulehelt.
Tööde esitamine: 15. oktoober 2015
Teema: Leiutised, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme
Osalejad: Kõik leiutamishuvilised õpilased 1.–12. klassini
Auhinnafond: 25 950 eurot – rahalised preemiad ootavad paremaid leiutajaid ning parimate juhendajaid. Esemeline auhind on ühele koolile. Eriauhinnad: üks õpilane saab võimaluse sõita  Ameerikasse maailma suurimale õpilaste teadusmessile Intel ISEF. Lisaauhinnad annavad välja Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Eesti Patendiamet, Ülemaailmne Intellektuaalse Omandi Organisatsioon, Eesti Ameerika Suursaatkond, Kuninglik Taani Saatkond, AHHAA teaduskeskus ja Energia Avastuskeskus.
Konkursi tulemused avalikustatakse ja auhinnad antakse üle 10. detsembril Tallinna Tehnikaülikooli Mektorys.  
Esitatud ideid hinnatakse kolmes vanuserühmas: 
1. vanuserühm – 1.–4. klass
2. vanuserühm – 5.–9. klass
3. vanuserühm – 10.–12. klass

Konkursi tingimused
Konkursile esitatav leiutis peab olema uudne ja aitama lahendada mõne probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ka reaalselt teostatav, lisaks loe vanema vanuseastme töödele esitatavatse muutunud nõuetest konkursi kodulehelt.
 • Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus). Märkida töö tagaküljele. 
 • Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul (2014, 2015).
 • Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
 • Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.
 • Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm, mis asub aadressil www.etag.ee/konkursid .
 • Konkursitööd tuleb esitada elektrooniliselt osalusvormi kaudu ja ka paberil (paberil ei ole vaja esitada neid tööde jooniseid ja pilte, mis on arvutis tehtud. - siis piisab elektroonilisest esitamisest). Paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3. Pabertöö tagaküljel peab olema leiutise pealkiri (nimetus), autori nimi, kool ja klass ning kui juhendaja on, siis ka juhedaja nimi.
NB! Hindamisele lähevad vaid need leiutised, mis on registreeritud, st mis on esitatud elektroonilises osalusvormis. Juhendajapreemia ootab vaid seda preemiatöö juhendajat, kelle andmed on osalusvormis kirjas.
Põhjalikuma info konkursi tingimuste, tööde esitamise ja nõuete kohta leiate konkursi kodulehelt http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/opilasleiutajate-konkurss/
NB!
 1. Klassi või kooli stendile panekuks saate välja trükkida ka kirjale lisatud selleaastase konkursi postri.
 2. Õpetajad võivad ise või koos lastega tutvuda Merike Rehapapi veebiloengga dsainist, mis annab leiutamisel kindlasti abi. LInk loengule on leitav
 3. Tootedisainer Merike Rehepapi eestikeelse veebiloengu  „Disain kui praktiline loovus, mis see on ja kuidas seda rakendada kooliprogrammis“ salvestist saate vaadata Scientixi portaalis SIIT. Otselink samale loengule Youtube’is.
 4. Konkursile saadetud vahvamatest töödest on valmis saanud posternäitust, mille afile saate näha  SIIN . Näitust asab tellida tasuta ka koolidesse, aga hetkel on tekkinud sellele järjekord ja nii saame soovitada kasutada nende postrite elektroonilisi versioone ja näidata projektoriga klassis seinale. 
Konkurss toimub sel aastal juba kaheksandat korda, varasematel aastatel on esitatud kokku peaaegu 5000 ideed ligi 300st koolist.  Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur, preemiafond tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumist.
Varasemate konkursside  tulemused leiate meie kodulehelt www.etag.ee/teadpop

Loovat juhendamissügist!

Lugupidamisega
Margit Lehis

Tel 730 0335, 520 3270
Teaduse populariseerimise osakond
Eesti Teadusagentuur


Tähtaeg: 20.oktoober

Harjumaa kooliõpilaste loodusfoto konkurss "Sügis metsas"
Sügis on metsa jõudnud ja loodus muutub iga päevaga üha värvilisemaks.
RMK Viimsi looduskeskus ootab kõiki Harjumaa kooliõpilasi seda ilusat aega fotodel jäädvustama ja meiega oma fotoleide jagama.
Kutsume Teie kooli osalema loodusfoto konkursil „Sügis metsas“.

1.-12. klassi õpilaste võistlustöid hinnatakse kolmes kategoorias:
 • Sügisene mets - sügise märgid metsas
 • Inimene ja loodus - fotod, mis kujutavad inimese ja looduse omavahelist läbisaamist
 • Fookuses on… - fotod, mis näitavad väikeseid looduse iseärasusi suurelt
Fotosid saab esitada 20. oktoobrini 2015 veebilehel: http://www.loodusegakoos.ee/metsakool/konkursid/viimsi-fotokonkurss-2015
Parimatest töödest koostatakse näitus, mida saab näha RMK Viimsi looduskeskuse näitusemajas. Võitjad kuulutatakse välja näituse avamisel 7. novembril.
Konkursil on kokku 7 auhinnalist kohta: iga vanuserühma ja iga kategooria parim loodusfotograaf.
Auhinnafondi toetavad:
·         Photopoint
·         Loodusajakiri MTÜ
·         Terviseedenduskeskus Harmoonikum
·         Koopia Kolm
Lisaks metsameened ja eriauhinnad RMK-lt. Parimaid pildistajaid ootame ka looduskeskusesse koolitusele „Sissejuhatus loodusfotograafiasse“.
RMK Viimsi looduskeskus
Rohuneeme tee 29, Haabneeme, 74001 Viimsi vald
Telefon:  676 7842

Tähtaeg: 25.oktoober
„Ei Killerkotile!“
Leiame asenduse kilekotile!

Kilekott laguneb looduses enam kui tuhat aastat, muutudes järjest väiksemateks helvesteks. Neid tükke neelavad pahaaimamatult toidu pähe alla loomad ja linnud. Plastjäätmed on süüdi miljonite kalade, lindude ja mereloomade surmas igal aastal! 
Konkursi reeglid ja juhend
MTÜ JCI GO koda korraldab kilekottide vähendamise kampaania Killerkott raames lasteaedadele, algkoolidele, põhikoolidele ja gümnaasiumidele alternatiivsete kottide valmistamise konkursi.
Konkursi eesmärgiks on vähendada kilekottide tarbimist, tõsta inimeste teadlikust kilekoti kahjulikkusest keskkonnale ning innustada inimesi kasutama riidest kotte või võrkkotte.
Algkoolidelt, põhikoolidelt ja gümnaasiumidelt ootame valmis kujul kandekotte. Lasteaiad võivad esitada nii valmis koti kui ka joonistusi. Kõikidelt osavõtjatelt ootame väikest kirjeldust oma tööst.
Konkursi üldinfo
Konkurss toimub 7.09.2015 – 25.10.2015. Osaleda võivad kõik koolid ja lasteaiad. Alternatiivseid kotte võivad klassis või rühmas valmistada kõik noored või grupp noori. Ühest klassist või lasteaiarühmast võib konkursile saata vaid ühe töö. Konkursitööks võib olla kas üks kandekott või kotikomplekt, mis koosneb ühest suurest ja mitmest väikesest kotist.
Mida teha?
Osalemiseks võib alternatiivseid kotte ise õmmelda, proovida furoshiki tehnikat, joonistada või muul moel disainida kandekotte. Materjalile ja koti välimusele piiranguid ei ole. Hindame koti juures kasutaja mugavust, lisafunktsioone, loodussõbralikkust ja taasukasutatava materjali kasutamist. Ootame, et osalejad oleksid võimalikult loovad ning originaalsed.
Kuidas osaleda?
Konkursil osalemiseks tuleb valmis töö või pilt saata ajavahemikus 07.09.2015 – 25.10.2015
postiga aadressile Pärnu mnt. 388B, Tallinn 11612 või e-mail teel info@killerkott.ee.

Parimatele auhinnad!
Killerkoti kampaania toetajad on parimatele klassidele ja lasteaiarühmadele välja pannud auhinnad, millest saab rõõmu tunda terve klass või lasteaiarühm. Konkursi toetajateks on Megazone Seikluskeskus, Tallinna Botaanikaaed, Tallinna Loomaaed, TÜ muuseum, Eesti Loodusmuuseum, Tallinna Teletorn, Seikluspark OÜ ja Eesti Meremuuseum, TÜ Loodusmuusem ja Botaanikaaed.

Lasteaiad
 • Tallinna Loomaaed - ühele lasteaiagrupile tasuta 1-tunnine ekskursioon loomaaias.
 • Eesti Meremuuseum - haridusprogramm lasteaialastele.
 • TÜ Loodusmuuseum „Hull Teadlane“ - ühele rühmale tasuta eksperimendihommikute piletid.
Algkoolid/põhikoolid
 • Klassiõhtu Megazones: 2h 55min peoruumi kasutust, 2x 20min Megazone lasermängu osaleja kohta ja diplomid parimatele mängijatele
 • Eesti Loodusmuuseum - üks klass saab tasuta sissepääsu ning muuseumitunni.
 • Eesti Meremuuseum - haridusprogramm alg-ja põhikooli astmele
Gümnaasiumid
 • Seikluspark OÜ kinkekaart Pirital või Valgarannas
 • Tallinna botaanikaaia sissepääsu kinkekaart
 • TÜ Loodusmuuseum -  „Hull Teadlane“  läheb külla ühele klassile ja teeb põnevaid katseid.
Konkursi žürii annab igas kategoorias välja kolm esimest kohta. Samuti paneme välja auhinna facebooki lemmikule.
Auhindu jagatakse kolmes kategoorias: 
 1. Lasteaiad – joonistused ja valmis kujul loodussõbralikust materjalist valmistatud korduvakasutavad kandekott ja juur- ja puuvilja kotid
 2. algkoolid/põhikoolid - valmis kujul loodussõbralikust materjalist valmistatud korduvakasutavad kandekott ja juur- ja puuvilja kotid
 3. gümnaasiumid - valmis kujul loodussõbralikust materjalist valmistatud korduvakasutavad kandekott ja juur- ja puuvilja kotid
Tulemused tehakse teatavaks 30. oktoobril!
Lisainfo  ja küsimuste korral pööruda meili teel:  teele.kants@gmail.com ja tatjana.lavrova@gmail.com.
Kodulehekülg: www.killerkott.org
Facebook: /killerkott.org


Tähtaeg: 10.november
Alates 1. septembrist ootame nii suuri kui ka väikseid õppureid HITSA õpilastööde konkursile 2015/16 „Maailmariik Eesti“

Aastal 2018 tähistab Eesti Vabariik oma 100. sünnipäeva, konkursiga kutsume üles juba täna välja pakkuma ideid, mis iseloomustavad Eestit maailmariigina ning aitavad meil teiste seas paremini silma paista.

Ootame konkursitöid nii arvutijoonistuste kui ka digiloovtööde võistlusele:
EENeti arvutijoonistuste võistlus

EENeti arvutijoonistuste võistlus


EENeti arvutijoonistuste võistlusele kutsume autoreid igas vanuses, pilte saab esitada kaheksal teemal:
 • Leiutajatekülas sündinud
 • Maailma koristamine algas siit
 • ID-pilet maailma
 • Tere tulemast, e-resident!
 • Kingitus maailmale
 • Üks kõigi, kõik ühe eest!
 • Kuulsad hiireviud
 • Maailma parim laulupidu
Joonistusi ootame 1. septembrist kuni 10. novembrini 2015. Pilte hindame neljas vanuserühmas ja võitjad kuulutame välja 30. novembril 2015.
Tutvu tingimustega ning esita oma joonistus: joonistaja.eenet.ee


Tähtaeg: maakondlikud eelvoorud 30.nov. kuni 6.dets. Vabariiklik tähtaeg: 29.veebruar 2016

ProgeTiigri ja Laheda Asja digiloovtööde võistlus


Laheda Asja ja ProgeTiigri digiloovtööde võistlusele ootame kuni viieliikmelisi võistkondi, osaleda saavad õppijad vanuses 5-20.

Laheda Asja digiloovtööde võistlusele ootame animatsioone, videofilme, digitaalseid õppematerjale ja tikkimismasinaga loodud käsitööesemeid. ProgeTiigri võistlusel saab osaleda arvutimängu, mobiilse äpi, elektroonilise muusikapala või 3D-tehnoloogiaga tehtud tööga.
ProgeTiigri ja Laheda Asja digiloovtööde võistlus
30. novembrist kuni 6. detsembrini toimuvad digiloovtööde võistluse maakondlikud eelvoorud, siis on kõigil osalejatel hea võimalus saada tagasisidet ja kasulikke soovitusi. Viimistletud konkursitöid ootame 29. veebruariks 2016, neist parimate autorid pääsevad 23. aprillil 2016 toimuvasse finaali Tallinnas Kultuurikatlas.

Tutvu tingimuste ja ajakavaga: konkurss.hitsa.ee