5. sept 2015

Toimus II Kolga Kooli Digikool

Reedel, 4.sept. toimus järjekorras teine digikoolituse õhtu õpetajatele ja lastevanematele, seekord kutsega ka teistele Kuusalu valla haridusasutustele.

Koolitus toimus kahes osas, nii lasteaia kui ka kooli ruumes. Lasteaias esines Kristi Vinter, teemaks: "Meediakasvatus lasteaias ja eelkooliealistega" ning Kaire Kollomi teemadeks olid "IKT vahendid ja eelkooliealine laps".
Palju põnevaid teemasid oli mahutatud ühe sisuka tunni sisse.
Ettekannetes räägiti meedia objektiivsusest ja sisuvormidest. Mida tähendab ja millest koosneb multimeedia? Kuidas sõnumite edastamine ajas on muutunud? Kuidas valgus, heli või kontekst meediat muudab?  - Meediakasvatus on uue kirjaoskuse õpetamine!
Samuti räägiti, kuidas õppija on muutunud. Kuidas ajaga on muutunud nii õppimise koht ja aeg ning muud tegurid.

Peale vaheaega ja kohamuutust jätkus pooleteiseks tunniks õhtu koolimaja saalis. "Digikultuurist ja tulevikukoolist" kõneles Kristi Vinter, parimate praktikate varal jätkas koolielu näidetega Ingrid Maadvere.
Räägiti neljast õppijale olulisest faktorist ja sellest, kuidas tänasele õppijale on üha vähemtähtis aeg või koht, kus ja millal õppida.
Gustav Adolfi Gümnaasiumi näitel kuulsime IKT planeerimisest läbi aineõpetuse ja programmeerimise õpetamisest läbi kogu kooliaja. Samuti olid kuuldud teemadeks õppematerjalide loomine ja veebiseminaride näpunäited. Ettekanne lõppes GAG-i näidetega toredatest osa võetud projektidest.
Siinkohal veelkord digiõhtu poster ja mõned pildiklõpsud.Ingrid Maadvere ettekanne koos vajalike linkidega edasi uurimiseks on kättesaadav Kolga Kooli Digikooli lehel FB-s: https://www.facebook.com/events/1698158267087551/