22. veebr 2013

Lahtiste uste päevad Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskoolis


9. klassi lõpetajad ning huvilised 8. klassist!
Olete oodatud Vana-Vigala Tehnika- ja Teeninduskooli
14.MÄRTSIL JA 05.APRILLIL 2013

Palun teatage osalemisesest 08. märtsiks 2013 
telefonidel: 5693 9084 (Liesel Veskimägi), 482 4545 (sekretär) 
või e-posti aadressil liesel@vigalattk.ee

Päevakava
10:00 Kooli üldtutvustus
10:30  Tutvumine hoonete ja õpilaskodudega
13:00  Ühine vestlusring furšettlauas kooli juhtkonna ja 
  erialade juhtivõpetajatega

Avatud õpitoad
 -  Teeme esimese autodetaili keevituse
 -  Teeme trühvelkomme
 -  Elektriliste puidu käsitööriistadega meisterdamine
 -  Õnneraha valmistamine
Õppetöökojad avatud kella 16:00-ni

Kohtumiseni Vana-Vigalas!