18. veebr 2013

Stipendiumikonkurss USAsse 16.-18.aastastele noortele


Gümnaasiumidele ja keskkoolidele!

Kestab konkurss Benjamin Franklini stipendiumi taotlemiseks keskkoolide ja
gümnaasiumide õpilastele vanuses 16 -18.

Programm toimub USAs 2013.aasta juulis ja kestab neli nädalat.
Korraldaja on USA Välisministeerium koostöös Wake Forest Ülikooliga. Eestis
administreerib kandidaatide valimist USA saatkond.
Kõik sõidu ja osalemisega seotud kulud on kaetud.

Täpsem info programmist ja kandideerimisest ning taotlusvorm küsi kooli huvijuhi käest.

Konkurss on tihe ning saatkonnal on olnud suur rõõm saada tuttavaks kümnete väga
tublide noorte inimestega, kellel lisaks headele õpitulemustele on aktiivne
ellusuhtumine, tõsine huvi maailmas toimuva vastu, soov panustada oma riigi ja
kogukonna heasse käekäiku ning  oskus väljendada oma mõtteid inglise keeles.

Eelmiste aastate kogemuse põhjal saab öelda, et finaali ehk siis intervjuuvooru
jõudmiseks on vaja kandidaadil ankeedi kaudu oma sobivust Franklini stipendiumile
konkreetselt ja täpselt  esitleda. Vestlusvooru kutsub komisjon 15-20  parimat,
kellest valitakse kolm USA Välisministeeriumi komisjonile edastamiseks.  Loodame, et
saatkonnal on taas võimalus 2 Eesti esindajat  programmile saata.

2010.aastal esindas Eestit Karoline Kelder Pärnu Sütevaka Gümnaasiumist,
2011.aastal Linda Liis Eek Tartu MHGst,
2012.aastal Kirke Stina Kippel TIKist ja Heiki Riisikamp Tallinna Reaalkoolist

Julget proovimist.

Tiiu Vitsut
Cultural and Regional Outreach Assistant
Public Affairs Office
U.S. Embassy
Tallinn, Estonia
Ph: +372 6688158
VitsutT@state.gov<mailto:VitsutT@state.gov>