18. veebr 2013

Õpilaste teadustööde riiklik konkurss 2013

Eesti Teadusagentuur kuulutas koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga välja 2013.a õpilaste teadustööde riikliku konkursi.
Konkursitööde esitamise tähtaeg on juba kolme nädala pärast, 1. märtsil 2013.

Ootame kõiki põhikooli- ja gümnaasiuminoori osalema õpilaste teadustööde konkursil.
Osaleda võib üksi või kuni 3-liikmeliste meeskondadena.

Töid saab esitada neljas valdkonnas:
•           humaniora,
•           naturalia,
•           realia ja
•           socialia.
Oodatud on nii uurimuslikud (bioloogia, keemia, füüsika, matemaatika, sotsiaalne
uurimus jm), ülevaatlikud (ajalugu, kirjandus, kodu-uurimus jm), kui ka otsest
praktilist väljundit omavad tööd (arvutiprogramm), mis peavad olema korralikult
vormistatud.

Konkursile saabunud töid hinnatakse põhikooli ja gümnaasiumi astmes eraldi ja
hindamine toimub kahes voorus. Lõppvooru pääsenute hulgast valitakse välja võitjad,
kelle vahel läheb jagamisele preemiafond 11 400 eurot. Rahalisi auhindu jagub ka I
preemia saanud tööde juhendajatele.
Lisaks valitakse premeeritute seast Eesti esindajad Euroopa Liidu noorte teadlaste
konkursile ning rahvusvahelisele teaduskonkursile Intel ISEF Ameerika Ühendriikides.

Samuti antakse sel aastal välja eriauhindu.
Eesti Ornitoloogiaühing paneb välja eriauhinna parimale ornitoloogiaalasele
uurimusele (auhind antakse põhikooli ja gümnaasiumi astmes välja eraldi). Eriauhinna
paneb välja ka Teaduskeskus AHHAA.

Rohkem teavet konkursi, osalemistingimuste ja auhindade kohta saab vaadata:
http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/opilaste-teadustoode-konkurss/.

NB! Alates 2012. aastast oleme konkursipartnerid Eesti Tervishoiu Muuseumi
http://www.tervishoiumuuseum.ee/ ning Tartu Keskkonnahariduse Keskusega
http://www.teec.ee/, kes samuti korraldavad teadustööde konkursse õpilastele
(vastavalt tervishoiualaste uurimistööde konkurss ja keskkonna-alaste uurimistööde
konkurss). Selleks, et muuta tööde esitamine osavõtjatele lihtsamaks ning ühtlasi
muuta kõiki konkursse nähtavamaks, oleme loonud ühise tööde esitamise keskkonna
http://www.etag.ee/konkursid/. Oluline on tutvuda konkursitöödele seatud
tingimustega iga asutuse veebilehel eraldi.
NB! Tartu Keskkonnahariduse Keskuse poolt korraldatava keskkonna-alaste uurimistööde
konkursi tähtaeg on juba 15. veebruaril. Eesti Tervishoiu Muuseumi poolt
korraldatava tervishoiualaste uurimistööde konkursi tähtaeg on 1. märtsil.