18. veebr 2013

Lastekaitse Liidu küsitlus õpetajatele ja õpilastele


Käesoleval aastal viib MTÜ Lastekaitse Liit valdkonna kaardistamiseks ning edaspidi
omavalitsuste töö tõhustamiseks küsitluse "Laste osaluse toetamine ja kaasamine
otsustusprotsessides". 
Küsitluse eesmärgiks on leida ja levitada häid praktikaid ning tunnustada
lapsesõbralikke omavalitsusi. Sellel korral viime küsitluse läbi ka laste ja noorte
seas, et selgitada välja ka nende arusaamine ning ootused. 
Küsitluse tulemusi tutvustatakse 2013. aastal laste osaluse ja kaasamise temaatikat
kokkuvõtval seminaril, ning tutvustatakse Lastekaitse Liidu ajakirjas "Märka Last". 

Palume võimaluse korral antud küsitlust levitada Teie kooli õpetajate ja õpilaste
seas .Küsitlus on elektrooniliselt leitav aadressilt:
http://connect.ee/uuring/273108905/1/ 
Lisainfot leiate:http://www.lastekaitseliit.ee/lapse6igused/kaasamine/