28. märts 2013

MEISTERDAMISRINGI PÜHADESOOVID...

Lõbusaid munapühasid!
Toredaid kevadpühasid!
Häid lihavõtteid!

Magusad tervitused meisterdamisringi poolt!

27. märts 2013

PRIIUSE PÕLISTUMISE PÄEV KOOLIS 27.märtsil


27. märtsil 2013. a saab taasiseseisvumise järgne iseseisvuse aeg pikemaks 
okupatsioonieelsest iseseisvuse ajast (7890 päeva). Selle ainukordse päeva 
tähistamisega avaldame tänu kõigile neile, kes on andnud oma panuse vaba 
ja iseseisva Eesti heaks.
/Riigikantselei/

Põhi- ja keskkooliõpilased võtsid tänase päeva puhul osa e-mälumängust
http://malumang.postimees.ee/
(Kel koolis ei olnud võimalik osaleda, siis saab seda teha täna kuni südaööni!)

Ühtlasi läks tänase päeva puhul koolist teele kingitus meie riigi presidendile.


Kingipakki läksid Eesti Vabariigi 95.aastapäevaks tehtud 1.-4.klassi õpilaste kunstitööd 
"Eesti Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves".

Vanemad õpilased kirjutasid ja luuletasid vabaduse ja Eesti teemadel. 
Märts on olnud isamaaline: 14.märts emakeelepäev ja 27.märts priiuse päev.

Meeldejäävat ja head päev kõikidele!

KOOLI VIDEOLUGUDE KONKURSS

Üleeuroopalise projekti Get Online Week raames toimus koolis
II klassidevahelise videolugude konkurss teemal

„Kolga koolist (h)itimeheks“.


Esitlemine: reedel, 15.märtsil 2.tunni ajal
Tulemuste väljakuulutuamine ja auhindamine: teisipäeval, 26.märtsil peale 1.tundi

Tuturututuu! 
Sel aastal võttis videokonkursil võidu 9. klass oma salapärase ning stiilse ulmekaga. Palju õnne!
Teisele kohale tuli hästi läbimõeldud ning tabava lõpupuändiga 8. klassi lugu "IT-ajastu".
Kolmandale kohale 7. klassi jõuline ja äge "Me oleme ju Kolgast".
Neljandale kohale vahvate tegelaste ning mõnusa huumoriga 6. klassi lugu "666".

Suur tänu kõigile osalejatele ning pöidlahoidjatele!

Eriti suur tänu žüriiliikmetele:
Jaak Laanpere - Kolga Keskkooli vilistlane, IT-tundeng ja keemiaõpetaja
Triin Põllmaa - Reklaamiagentuur Tunnel projektijuht
Mart Normet - ETV meelelahutussaadete toimetuse juhataja
Kadri Seeder - Lahemaa Kaugtöö- ja koolituskeskuste eestvedaja

Auhinnad pani välja Lahemaa Kaugtöö- ja koolituskeskused.Esitleb 6.klassi esindus.

Esitleb 7.klassi esindus.

8.klassi filmiloo esitlus.

9.klassi filmiloo esitlus.

Koolipere kuulamas-vaatamas!Energiajookide tarbimise uuring

Uuring hõlmab Eesti inimesi vanuses 7-45 aastat ning see viiakse läbi koostöös

Põllumajandusministeeriumiga. 

Uuringu eesmärgiks on välja selgitada energiajookide ning teiste kofeiinirikaste
toitude tarbimine või mittetarbimine, tarbimisel selle mustrid ja põhjused ning
seosed käitumisega.

Olenevalt keelest on 7.-12. klassi õpilastele koolides küsimustiku täitmiseks
mõeldud lingid järgmised:

eestikeelne ankeet: http://poll.tai.ee/limesurvey/index.php?sid=16134&lang=et
<http://poll.tai.ee/limesurvey/index.php?sid=16134&amp;lang=et> 

venekeelne ankeet: http://poll.tai.ee/limesurvey/index.php?sid=36942&lang=ru
<http://poll.tai.ee/limesurvey/index.php?sid=36942&amp;lang=ru> 

Neil 7.-12. klasside õpilastel, kes ei sattunud juhuvalimi kaudu küsimustikku täitma
koolis, kuid sooviksid siiski vabatahtlikena uuringus osaleda on võimalus seda teha
järgmiste linkide kaudu: 

eestikeelne ankeet: http://poll.tai.ee/limesurvey/index.php?sid=23256&lang=et
<http://poll.tai.ee/limesurvey/index.php?sid=23256&amp;lang=et> 

venekeelne ankeet: http://poll.tai.ee/limesurvey/index.php?sid=65935&lang=ru
<http://poll.tai.ee/limesurvey/index.php?sid=65935&amp;lang=ru> 

Samuti ootame küsimustikku täitma kuni 45-aastaseid õpetajaid ja teisi kooli
töötajaid. Küsimustiku link õpetajatele: 

eestikeelne ankeet: http://poll.tai.ee/limesurvey/index.php?sid=31511&lang=et
<http://poll.tai.ee/limesurvey/index.php?sid=31511&amp;lang=et> 

venekeelne ankeet: http://poll.tai.ee/limesurvey/index.php?sid=81773&lang=ru
<http://poll.tai.ee/limesurvey/index.php?sid=81773&amp;lang=ru> 

Koostööle lootes
Anneli Sammel
Tervise Arengu Instituudi  mittenakkushaiguste ennetamise osakonna juhataja

Isamaaline muuseum


Õpilaste Teadusliku Ühingu aastakonverents 2013


Kutsume kõiki teadushuvilisi noori osalema Õpilaste Teadusliku Ühingu (ÕTÜ) 9.
aastakonverentsil, mis toimub 26-27. aprillil Narvas Tartu Ülikooli Narva kolledžis.

Huvitavat tegevust jätkub kaheks päevaks.

Reedel, 26. aprillil leiab aset õpilaste teadustööde konkursi auhindade üleandmine.
Järgneb plenaarsessioon, kus saavad sõna nii õpilaste teadustööde konkursi parimad
kui tegevteadlased. Õhtul toimub külaskäik Narva Muuseumi, kus leiab aset ka pidulik
õhtusöök.

Laupäeval, 27. aprillil on kavas paralleelsessioonid naturalia/realia ja
humaniora/socialia teemadel. Oma uurimistöid tutvustavad õpilaste teadustööde
konkursil silma paistnud õpilased.
Pärastlõunal saab osaleda retkedel Ida-Virumaa teadus- ja kultuurimaastikul.

Konverentsile väljuvad tasuta bussid Tallinnast ja Tartust. Samuti on korraldatud
kohapealne majutus.

Lisainfo ja konverentsile registreerimine veebilehel:
http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/opilaste-teaduslik-uhing/otu-aastakonverents-2013/.
Registreerimise tähtaeg on 19. aprill 2013.

Aktiivset osavõttu soovides
Reet Rannik
Konkursside koordinaator
SA Eesti Teadusagentuur

Viljandi Lasteteater Reky Kuusalu Rahvamajas 12.apr.


Viljandi Laste-ja Noorteteater REKY
30. juubelihooaja etendus lastele al.2 eluaastast!
"Potsataja ja krokodill Gena" Eduard Uspenski
südamlik ja lustlik lugu täis nalja ja tantsu.

Lavastaja Kadri Paldra
Liikumine Ulrika Tolberg
Mängivad Peep Maasik,Tanel Ting,Ulrika Tolberg,Kadri Paldra.
Etendus 50 min.

12.APRILL KELL 11.00 KUUSALU RAHVAMAJAS
Info tel.5140046
Pilet 5eurot

26. märts 2013

"Priius ja pärand" - e-mälumäng 24 tundi ainult 27.märtsil


On Kultuuripärandi aasta ja Eesti Vabariik 95 meeskondade koostöös
ning pärandisaadik Ivo Linna kaasabil sündinud suur mälumängu projekt, mida
saab mängida 27. märtsil terve päeva jooksul. Juhul kui koolis on
arvutiklass, siis saab terve klass korraga mängida, aga õpilasi saab
kutsuda üles osalema ka peale kooli oma kodusest arvutist.

Mälumänge on viimasel ajal palju, aga miks meie oma on just eriline:
-    Mälumäng keskendub kultuuripärandile ja muinsuskaitsele
-    Mälumäng aitab näha tuttavaid asju uue nurga alt ja avardada
arusaamist, mis on pärand
-    Küsimuse ja vastusevariantide omavaheline loogika peaks andma
üheaegselt nii võiduvõimaluse kui ka uusi teadmisi
-    Päev hiljem avalikustatakse kommenteeritud vastused, mis ei
keskendu ainult konkreetsele küsimusele, vaid annavad ka laiemaid teadmisi
-    Mälumäng on võistlus, kus nii erinevad koolid, aga soovi korral ka
klassid saavad oma teadmisi võrrelda.
-    Mälumängul on uhke, samas pärandikeskne auhinnafond.

Ootame rohket osavõttu!

Riin Alatalu
Kultuuripärandi aasta koordinaator

*EV 95-le pühendatud pärandiaasta e-mälumäng*

27. märts 2013 on priiuse põlistumise päev, kui taasiseseisvunud Eesti
Vabariik on olnud kauem vaba kui olime maailmasõdade vahelisel perioodil
24. veebruar 1918 – 17. juuni 1940. Kuupäevad on ühe riigi ajaloos olulised
verstapostid. Samasugused verstapostid on ka kultuurimälestised, mis ajaloo
tunnistajatena räägivad meile Eestist eile ja täna.

Tähistamaks seda erilist päeva, kutsub kultuuripärandi aasta koostöös Eesti
Vabariigi 95. sünnipäeva-aasta toimkonnaga 27. märtsil kõiki üksteisega
mõõtu võtma harivas e-mälumängus. Mälumäng on retkeks ajamasinaga, panemaks
proovile oma teadmised Eesti ajalooga seotud kultuurimälestiste ja nende
lugude tundmises. Mälumänguga tähistame Eesti Vabariigi 95. sünnipäeva.

Interaktiivne valikvastustega mälumäng toimub 27. märtsil 24 tunni jooksul
aadressil <http://malumang.postimees.ee/>malumang.postimees.ee, kus 30-le
küsimusele vastamiseks on osavõtjatel aega pool tundi. Küsimused ja
vastusevariandid on üles ehitatud nii, et seniseid teadmisi ja loogikat
appi võttes oleks võimalik õige vastus välja nuputada. Igal küsimusel on
neli valikvastust, millest õige on vaid üks. Teadmisteproovis tuleb ette
pildiülesandeid, kasutada saab geograafilisi teadmisi, abi võib olla nii
koolis õpitust kui vanaemalt kuuldud lugudest.

*Osalejad*
Mälumängu oodatakse mängima nii täiskasvanuid kui ka gümnasiste ja
põhikooli õpilasi. Kõik koolid, klassid, ettevõtted, asutused, seltsid ja
sõpruskonnad on oodatud moodustama võistkondi, et ühiselt tähistada nii
kultuuripärandi aastat kui ka valmistuda Eesti 100. sünnipäevaks. Mälumängu
saab mängida nii Eestist kui ka mujalt!

Et moodustada võistkond, peab ühest koolist osalema vähemalt 5 õpilast ning
edukaim kool selgitatakse välja reastades koolide keskmised punktisummad.
Sama kehtib teiste võistkondade puhul - osalema peab vähemalt 5 inimest,
ülempiiri ei ole. Kui koolid tahavad osaleda nt klasside arvestuses, siis
tuleb kooli reale märkida kooli nimi ning võistkonna reale näiteks
„Mustamäe Gümnaasium 10b“. Täpsemad juhised võistkonna moodustamise ja
punktiarvestuse kohta on kirjas mängu reeglites.

*Auhinnad*
Mälumängus osalejatele on Eesti kultuuri- ja mäluasutused pannud välja
rikkaliku, 95 erinevast auhinnast koosneva auhinnafondi. Peaauhinnad
erinevate kategooriate võitjatele on Viljandi Folgi folgipassid. Lisaks on
auhinnafondis folgi päevapassid, teater Ugala ning rahvusooper Estonia
piletid, arvukalt pääsmeid muuseumidesse, samuti rikkalik valik
kultuuripärandit tutvustavaid raamatuid.

Parimat võistkonda ootab Eesti Meremuuseumis ees põnev programm “Salajane
koostöö Soomega”. Tublimale koolile on Eesti Meremuuseum pannud välja
vabalt valitud haridusprogrammi 25-le õpilasele koos lõunasöögiga
Lennusadamas.

Õiged vastused koos kommentaaridega avaldatakse kõigile, jutustamaks meie
kultuuripärandi lugusid läbi kultuurimälestiste keele.

Mälumängu lehekülg malumang.postimees.ee avaneb 27. märtsil kell 00.00 ja
jääb avatuks täpselt 24 tundi.

25. märts 2013

Koolinoorte Scrabble´i meistrivõistlused

Juba neljandat aasta järjest korraldame koolinoortele eestikeelse
Scrabble’imeistrivõistlused. „Koolinoorte IV Scrabble’i meistrivõistlused“toimuvad Rocca al Mare Koolis 13. aprillil 2013 aastal algusega 11.00.
Võistlus toimub kolmes vanuseklassis: noorem kooliosa (2.-4. klassi õpilased), keskmine kooliosa (5.-8. klassi õpilased) ja vanem kooliosa (9.-12. klassi õpilased).
Mängu viime läbi püramiidi skeemi järgi. Esimesed mängijate paarid loosime eelnevalt, edasi lähevad võistlusseesimese mängu võitjad ja nii edasi kuni iga vanuseklassi parima selgumiseni. Ühe mängu aeg on limiteeritud 30 minutile. Mängu võitja on see, kel on kõige rohkem punkte. Parimatel on auhinnad välja pannud „Scrabble’i“ maaletooja OÜ Rimonne Baltic. Avatud on ka kohvik.
Võistlusele registreerumiseks palume õpilaste nimed vanuseklasside kaupa saata e-posti aadressile susanna.aija@ramkool.edu.ee , lisage kindlasti ka kooli nimi. Viimane aeg osalemisest teada anda on 5. aprill 2013 Mängureeglite täiendus: lubatud sõnadena on võimalik kasutada kõiki ÕSis esitatud sõnu, väljaarvatud pärisnimed, lühendid, ees- ja järelliited ning sõnu, mida kirjutatakse ülakoma või sidekriipsuga. Pöördsõnu võib esitada kõigis pööretes ja ajavormides ning käändsõnu nii ainususes kui mitmuses kõigis käänetes. Mängijad saavad mängu ajal mänguväljale laotud sõna õigsust kontrollida Õigekeelsuse sõnaraamatust.

5. märts 2013

Konkurss noore sportlase preemiale


Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu kuulutab välja konkursi noore sportlase preemiale

SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu abikaasa allfond kuulutab välja noore
sportlase preemia kevadise taotlusvooru, kandidaatide esitamise tähtaeg on 4. aprill
2013 (k.a postitempel). Preemia suurus ühe saaja kohta on kuni 3200 eurot.

Preemia on mõeldud kuni 21-aastasele väga heade õpitulemustega õppivale noorele
sportlasele. Preemia on sihtotstarbeline ja mõeldud treening- ning võistluskulude
katteks või varustuse soetamiseks. Preemia suuruse otsustab eeltoodud piirmäära
arvestades Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoda.

Preemia saamiseks võivad kandidaate esitada noorsportlaste treenerid, juhendajad,
koolid, spordiklubid, spordialaliidud ja Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi
nõukoja liikmed.

Konkursil osalemiseks palume taotlejal esitada:
kirjalik avaldus koos lühieluloo ning isikuandmetega, lisada kontaktandmed;
noorsportlase õpitulemused (koopia tunnistusest, õpperaamatust vms);
kooli soovituskiri ja iseloomustus;
treeneri, juhendaja, spordiklubi või -alaliidu soovitus;
põhjendada oma taotluses toetuse vajalikkust (asjassepuutuv programm, võistlus- või
treeningkalendri vms eelarve või sportlastee kirjeldus).

Vabariigi Presidendi abikaasa allfondi nõukoda võib vajadusel paluda nõu ja
soovitusi preemia määramiseks teistelt valdkonna ekspertidelt. Vabariigi Presidendi
abikaasa allfondi nõukojal on õigus küsida lisateavet preemiakandidaatide kohta ja
külastada taotleja kooli, spordiklubi, alaliitu vms institutsiooni.

Kõik preemia taotlemisega seotud dokumendid tuleb saata Vabariigi Presidendi
abikaasa allfondile Vabariigi Presidendi Kantselei aadressil (A. Weizenbergi 39,
Tallinn 15050) või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressil
vpinfo@vpk.ee

Noore sportlase preemiat annab kultuurirahastu välja koostöös Nordea Pangaga.

Lisainfo:
Piret Arukaevu
SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu juhataja
tel 631 6202
Piret.Arukaevu@vpk.ee

Haridus- ja Teadusministeeriumi õpilaskonkurss "Sõnavigurid"


Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja õpilaskonkursi „Sõnavigurid“, milles
oodatud kirjutiste teema on vaba, kuid vorm tuleb valida kolme võimaliku hulgast.
Valida võib, kas kõik sõnad jutus algavad sama tähega või ei ole seal ühtegi R-tähte
või on hoopis hästi palju täpitähti. Konkursitööde esitamise tähtaeg on 10. aprill. 

Palume teie abi info levitamiseks oma kooli õpilaste hulgas. Info on
väljaprinditaval kujul (jääb kena ka must-valgelt) kirja küljes. Ehk saate palun
stendidele pista? :) 

Nagu tavaliselt, hinnatakse töid kolmes vanuserühmas (6-10aastased, 11-14aastased,
15-19aastased) ning auhindu antakse igas vanuserühmas parimale ühe-tähe-loole,
parimale R-täheta loole ning parimale täpitäherohkeimale loole. 

Idee sai alguse sellest, kui lastekirjanik ja ajakirjanik Tiina Kilkson tuli
ministeeriumisse mõttega korraldada konkurss ühe-tähe-lugudele. Arutelude tulemusena
lisandusid veel kaks vormi-ideed. Vabariigi juubeliaastal kutsume õpilasi mõtlema
meie kaunile ja rikkale eesti keelele ning sellega pisut vigurdama. 

Parimaid valitakse nende tööde hulgast, mis on piiranguid trotsides loogilised ja
terviklikud ning kus sõnu on vanuse kohta parasjagu (nooremas vanuserühmas vähemalt
30, keskmises vähemalt 60 ja vanemas vähemalt 90 sõna). 

Hindajateks on žüriisse palutud idee algatajana lastekirjanik ja ajakirjanik Tiina
Kilkson, Keeleinspektsiooni peadirektor ja lastekirjanik Ilmar Tomusk, Eesti
Kirjanduse Seltsi esimees Toomas Liivamägi, Eesti Lastekirjanduse Teabekeskuse
uurija Jaanika Palm, Eesti Emakeeleõpetajate Seltsi esimees Aime Klandorf, Tartu
Ülikooli arvutiteaduse instituudi keeletehnoloogia teadur Kadri Vider, Tartu
Ülikooli keeletoimetaja Marika Kullamaa ning ajakirjanik Raimu Hanson. 

Töid saab sel aastal esitada elektroonilise konkursside süsteemi kaudu või
paberkandjal. Tegemist on õpilasvõistluste sarja „Vaatan ja märkan, imestan ja õpin“
12. konkursiga. Varasemate konkursside kohta saab infot siit:
http://www.hm.ee/index.php?0512829  

Täiendav info: 
www.hm.ee/opilasvoistlus2013  
www.facebook.com/haridusministeerium