15. jaan 2011

Õpilaskonkurss „Targalt internetis”

Õpilaste ülesandeks on kirjeldada reaalseid ohuolukordi interneti kasutamisel ning pakkuda lahendusi, kuidas nende olukordadega toime tulla või kuidas neid vältida. Ootame osalema 10.-12.klasse. Konkursi eesmärgiks on luua interneti turvalisema kasutamise sõnumit kandvaid õppematerjale nooremale koolieale. Parimad tööd lisatakse Koolielu portaali õppematerjalide hulka ning kokkuleppel autoritega esitletakse neid ka internetiturvalisust käsitlevatel üritustel Eestis ja mujal Euroopas.
Klassi poolt ühiselt esitatav konkursitöö peab sisaldama vähemalt 3 komponenti loetletust: koomiks, plakat, videoklipp, animafilm või lugu. Tööle palume lisada õpetaja/juhendaja kirjeldus noorte probleemipüstitusest ning lahenduskäigu leidmisest. Töö palume esitada digitaalselt või lingi kujul e-posti aadressil: triin@tiigrihype.ee.
Tööde esitamise tähtaeg on 01.veebruar 2011.
Võitjad kuulutatakse välja 08. veebruaril, mil tähistame Turvalisema interneti päeva. Vaadake ka: http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day.
Auhinnad
I koht – klassieksursioon Heureka keskusesse Helsingis
II koht – Tiigriroboti töötuba
III koht – AnimaTiigri töötuba.
Õpilastööde konkurss on üheks osaks projektist Targalt internetis, mille kohta leiate infot http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=307 ning alates 01.12.2010 kodulehelt www.targaltinternetis.ee.
Lisainfo:Triin Kangur,
Tiigrihüppe Sihtasutus
triin@tiigrihype.ee

Lähme kalale!

Väikesed sõbrad vanuses 3.-10.a. on oodatud Rannarahva Muuseumisse: - vaatame koos imelist kalade fotonäitust
- teeme ise õnge
- räägime õige kalamehe käitumisest
- kuulame, nuputame, mõistatame

Tegevused toimuvad vahemikus 21. jaanuar-20. mai. Programmi saab tellida ka vene keeles.
Maksumus 2.- eur üks laps. Iga grupi kohta kuni 2 saatjat tasuta.
Registreerimine:
 Rannarahva Muuseum, Nurme tee 3, Pringi küla, Viimsi vald, Harjumaa www.rannarahvamuuseum.ee
marion@rannarahvamuuseum.ee või tel. 6066945

RMK Aegviidu looduskeskus kuulutab välja 2011. a. õpilaste loodusfotokonkursi teemal: "Kõrvemaa"

Sellel aastal täitub Põhja-Kõrvemaal 20 aastat, kui moodustati Põhja-Kõrvamaa looduskaitseala. Seda sündmust ei saa mitte märkamata jätta, ning loodame väga, et leidub pilte ning on hakkajaid noori, kes jäädvustavad kaunist Kõrvemaad ka fotodele.

Seega - kuulutume 9. korda välja Aegviidu looduskeskuse konkursi Harjumaa koolidele ning ümbruskonna koolidele Järvamaalt ja Lääne-Virumaalt.

Konkursi tööde põhiliseks formaadiks on
10 x15cm või 20x30 cm, kuid saata võib ka suuremaid pilte.

Foto tagaküljele kirjutage oma andmed (autori ees- ja perekonnanimi, vanus, klass, kool ja võistlustöö pealkiri. NB! Tehke seda hariliku pliiatsiga, pilti kahjustamata ). Võimaluse korral fotod tagastatakse pärast näituse lõppu.

Fotod tuleb hiljemalt 15. märtsiks saata aadressil:

Jaama tn 7, Aegviidu 74501 Harjumaa

Auhindamine toimub kolmes vanuseklassis:
- 1.-5. klassi õpilased
- 6.-9. klassi õpilased
- 10.-12. klassi õpilased

Auhindadega tunnustatakse samuti aktiivseid juhendajaid-õpetajaid.
Parematest fotodest pannakse RMK Aegviidu looduskeskuses üles näitus.

Auhinnad antakse kätte konkursi lõpuüritusel –
Loodusfotopäeval  25. märtsil, 2011.a. RMK Aegviidu looduskeskuses.
Oodatud on kõik konkursist osa võtnud õpilased koos juhendajate-õpetajatega või vanematega.

Ootame Teie osavõttu!

Lisainfo:
Tiina Paltser
RMK Aegviidu looduskeskuse juht
tel. 60 47 212  või  534 405 49
aegviidu.looduskeskus@rmk.ee

Ahhaa Teaduskeskuse uus näitus!!!

Tule külla Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste Kõrgemasse Sõjakooli.

Sel aastal ootame teid külla 11. veebruaril, 23 märtsil, 21. aprillil, 27.mail ja 23. juunil. II poolaasta (september-detsember) kuupäevad selguvad augustis.

KVÜÕA on Eesti ainus rakenduskõrgkool, mis valmistab ette ohvitsere kaitseväele ja Kaitseliidule. KVÜÕA Kõrgemas Sõjakoolis õpivadki tulevased ohvitserid - praegused kadetid.

Läbi aastate on meie kooliga tutvumas käinud õpilasekskursioonid ning nähtu on neis suurt huvi tekitanud - räägime oma külalistele riigikaitsest, tutvustame kaitseväe relvastust, võimalus on tutvuda kadeti eluoluga Kõrgemas Sõjakoolis. Samuti saavad külastajad soovi korral külastada sõjamuuseumi, kus on vaatamiseks välja pandud palju põnevaid eksponaate Eesti sõjaajaloost.

Kuivõrd küberkaitse ja turvaline arvutikasutus on tänapäeva ühiskonnas vägagi oluline, on huvilistel võimalik kuulata Kaitseliidu küberkaitseliidu esindaja loengut arvutiturbest.
Ekskursioon Kõrgemasse Sõjakooli on elamuseks nii neile, kes riigikaitset koolis veel õppinud ei ole, kui ka neile, kes riigikaitsetundides juba osalenud.

Klassiekskursioonidel ja gruppidel palume registreeruda aadressil https://webmail.edu.ee/squirrel/src/compose.php?send_to=teavitus%40ksk.edu.ee. Märkige ära grupi suurus ning saabumise aeg. Ootame teid külla ajavahemikul 9.00-15.00. Külastus võtab aega 1,5-2 tundi.

Kohtume Kõrgemas Sõjakoolis!
www.sojakool.ee
www.facebook.com/s6jakool

Osale Euroopa teemalisel loomevõistlusel ja võida reis Brüsselisse!

Eesti Rahvusringhääling koostöös Riigikantselei ja Euroopa Komisjoniga kuulutab
välja Euroopa Liidu teemalise loomevõistluse õpilastele „Märgates kodukohas
Euroopat“. Võistluse eesmärk on innustada noori leidma ja esile tooma seoseid oma
kodukoha ning Euroopa ja euroopalike väärtuste vahel. Samuti arutlema teemadel,
milliseid võimalusi pakub noortele liikumisvabadus Euroopa Liidus ja kuidas sellest
parimal viisil endale ja kodukohale tulu saada.

Võistluse võitjad saavad kevadisel koolivaheajal 21. – 23. märtsil auhinnaks tasuta
kahepäevase reisi Brüsselise, mille käigus tutvutakse Euroopa Liidu institutsioonide
toimimisega ning külastatakse Mini-Euroopa teemaparki.

Võistluse sihtrühmaks on kõik Eesti keskkooliõpilased ning võistlustöid oodatakse
kolmes kategoorias

1. Kirjalik essee teemal „Märgates kodukohas Euroopat“ või „Minu tulevik Euroopas"
2. Fotovõistlus (rühmatöö) „Märgates kodukohas Euroopat“
3. Videovõistlus (rühmatöö) „Märgates kodukohas Euroopat“

Võistlustööd tuleb esitada hiljemalt 20. jaanuariks 2011 Eesti Rahvusringhäälingule.
Esseede kategoorias selgitatakse välja viis parimat tööd ning foto- ja
videovõistluste puhul kummaski üks võistkond.

Kõik võistlustööd avaldatakse 21. jaanuaril 2011 aadressil http://rus.err.ee/europe
Võitjad kuulutatakse välja 1. veebruaril 2011.

Kirjakonkurss "Heategu läbi minu silmade"

Tuletame Teile meelde, et novembri alguses kuulutasime koostöös Rahvusvahelise Lions
Klubide Organisatsiooni Eesti Piirkonnaga<http://lions.ee/> välja järjekordse
kirjatööde konkursi. Seekord on konkursi teemaks „Heategu läbi minu silmade“.

Konkursi eesmärk on panna õpilased mõtlema heategudele enda ümber ning anda neile
võimalus mõtiskleda selle üle, mida tähendab kellelegi head teha ja millised
võimalused on neil endil head korda saata. Parimaid autasustatakse emakeelepäevale
eelneval reedel, 11. märtsil 2011. Igas vanusegrupis autasustatakse esikolmikut,
lisaks on silmapaistvatele töödele välja pandud eriauhinnad.

Tööde laekumise tähtaeg on 1. veebruar 2011 ja töid ootame kas e-postiga aadressile
https://webmail.edu.ee/squirrel/src/compose.php?send_to=konkurss%40hm.ee<https://webmail.edu.ee/squirrel/src/compose.php?send_to=konkurss@hm.ee> või paberkandjal aadressile Haridus- ja
Teadusministeerium, Munga 18 Tartu, märksõna „Konkurss 2011“.
Töid hindab asjatundjatest koosnev žürii: haridus- ja teadusminister Tõnis Lukas,
Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Toomas Liivamägi, lastekirjanik Mika Keränen,
Maalehe ajakirjanik Anneli Aasmäe, SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi
projektijuht Triin Lääne, Lions Eesti piirkonna kuberner Vello Tamm, toimkonna
„Heategu läbi minu silmade“ esimees Arne Sõna, LEO toimkonna esimees Hilja Illak,
Lions Club Tartu Tamme liige ja ajakirjanik Hannes Tamme ja lastekirjanik Juhani
Püttsepp.

Korraldusliku info ja auhindade kohta saab lähemalt lugeda manuses olevast failist
ja HTMi kodulehelt<http://www.hm.ee/index.php?0512079>.

Konkurss kuulub õpilastööde sarja  „Vaatan ja imestan, märkan ja õpin!“, mida sellel
aastal korraldab HTM koostöös Rahvusvahelise Lions Klubide Organisatsiooni Eesti
piirkonnaga.

Parimate soovidega
Greete Kempel
kommunikatsioonibüroo konsultant
Haridus- ja Teadusministeerium

Stipendiumikonkursi UWC

United World College Eesti Ühing on välja kuulutanud stipendiumikonkursi UWC rahvusvahelistesse koolidesse. Konkurss on avatud *10. ja 11. klassi õpilastele* ning sel aastal on pakkumisel *täisstipendium* Itaaliasse ja 90% stipendium Norra. Täpsem info koos konkursitingimustega on lisatud meilile (pdf) ja saadaval aadressil http://www.uwc.ee/www/?page_id=92<http://www.uwc.ee/www/?page_id=4>.
Dokumentide esitamise tähtaeg on 13.veebruar.

Lisainformatsiooni United World Colleges liikumisest saab ühingu kodulehelt http://www.uwc.ee/

Kutsume 7 – 11-aastaseid lapsi koos klassiga sõbrapäeva tähistama!

Muuseum Miia-Milla-Manda on selleks just õige koht.
Miks?

Esiteks. Kogu meie muuseumi ekspositsiooni läbivaks teemaks on „Sõber“.
Teiseks. Sõbrapäevale eelneval kahel nädalal pöörame koos lastega erilist tähelepanu sõprust puudutavatele küsimustele, sest
1.- 11. veebr. 2011 (v. a. nädalavahetus) kell 10.00 ja 11.00 toimuvad Muuseumis Miia-Milla-Manda
Sõbrapäeva muuseumitunnid.

Kes on sõber? Kas on kerge olla hea sõber? Mida teha, kui sõber kurvastab? Kuidas sõpra rõõmustada?
Meie vahva ja mänguline muuseumitund püüab lastega koos nendele ja paljudele teistelegi sõprussuhteid puudutavatele küsimustele vastuseid leida.

Kestus: 45 min
Hind: 2.56 € lapse kohta, iga 10 lapse kohta 1 täiskasvanud saatja tasuta
Maksimaalne osalejate arv: 30 last

Vajalik eelregistreerimine tel 6017057 või e-posti aadressil
mmmm@linnamuuseum.ee

"Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused"

Keskkonnaamet kutsub kõigi maakondade üldhariduskoolide õpetajaid ja 8.-12. klassi õpilasi
osalema uurimusliku õppe projektis "Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja
majanduslikud väärtused"
Projekti eesmärgiks
meetodeid ning veekogu rolli inimasustuse kujunemisel, kultuuripärandis jne minevikus, olevikus ja
tulevikus. Taotletakse õpilase kujunemist sotsiaalselt aktiivseks, vastutustundlikuks ja
keskkonnateadlikuks inimeseks, kes hoiab ja kaitseb keskkonda, väärtustab jätkusuutlikkust, mõistab
kultuuri osa inimeste mõtte- ja käitumislaadi kujundajana. Vaatlustulemusi saab kasutada erinevates
õppeainetes uurimistööde koostamisel, ainetevahelise integratsiooni edendamiseks, koolidevahelise
koostöö tõhustamiseks. Projektis osalejad õpivad kahtlemata paremini tundma oma kodupaika, selle
loodus – ja kultuuriväärtusi.
on uurida koolilähedase veekogu (jõgi, järv) seisundit kasutades erinevaid
Projekt kestab
maakonna keskuses õppeseminarid, kus tutvustatakse projektis toimuvat ja jagatakse osalejaile
projekti töövahendid ning õppematerjalid. Vaatlused ja uuringud toimuvad aprillist novembrini
käesoleval aastal. Vaatlustulemused sisestavad koolid internetipõhisesse andmebaasi. Tulemuste
alusel tehakse kokkuvõtted, mis avaldatakse projekti kogumikus. Projekt lõpeb konverentsiga 2012 a.
aprillis, kus esitletakse tulemusi ja kogumikku ning tunnustatakse parimaid.
veebruarist 2011 kuni aprillini 2012. Käesoleva aasta märtsis-aprillis toimuvad kuues
Kuidas osaleda?
3 õpilast 8-12 klassist, kokku 5 inimest. Projekti tegevustesse saab aga kaasata sõltuvalt kooli
suurusest kas kõik vastava vanuseastme õpilased või huvilised. Projektis osalemiseks ootame koolilt
kuni ühe A4 lehekülje pikkust motivatsioonikirja, kus põhjendatakse oma soovi, märgitakse veekogu,
mida soovitakse uurida ning millistes keskkonna või teiste valdkondade projektides on kool eelnevat
osalenud. Kooli soovi osalemiseks kinnitab direktor vabas vormis. Motivatsioonikirja ja direktori
kinnituskirja ootame hiljemalt 25. jaanuariks 2011a. e-posti aadressil
Reet.Kristian@keskkonnaamet.ee
Projektis saab osaleda 3 kooli igast maakonnast, kokku 45 kooli. Keskkonnaamet valib soovijate seast
osalejad motivatsioonikirjade põhjal. Osalejad selguvad hiljemalt
15. veebruariks 2011 a.
Projekti tuumikus on 2 õpetajat (loodusainete ja humanitaarainete õpetaja) ning
Mis maksab?
projekti lõppemist koolile kasutamiseks. Seminaridel ja konverentsil osalemine on tasuta. Seminarile
sõiduks tellitakse maakonnakeskustest väikebussid seminari toimumispaikadesse. Koolidelt ootame
3-4 konverentsil osaleja sõidukulude tasumist 2012. aasta aprillis. Projekti kulude hulka pole
arvestatud ka sõidud vaatluspaika(desse).
Projekti rahastab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Info:
Reet Kristian
Keskkonnaamet
Keskkonnahariduse spetsialist
Tel 6744812
Mob 55 900650
Projektis vajalikud töövahendid jagatakse osalejaile tasuta ning need jäävad pealeReet.Kristian@keskkonnaamet.ee

RMK talvekampaaniad

Jaanuari keskpaigast alustame traditsiooniks kujunenud talvekampaaniaga üldhariduskoolide õpilastele ja lasteaia lastele, mille käigus pakume tasuta loodusõppeprogramme. Selgi talvel saavad lapsed vahetu kogemuse Eestimaa talvise looduse tundmaõppimisel. Üritame ses lumerohkuses programmidele leida sobivad kohad-rajad ning tunda looduse ilust rõõmu.
 
Talvekampaania toimub 17. jaanuarist 25. veebruarini 2011

Registreerumine programmidele algab 10. jaanuar, 2011

Programmid on üldhariduskoolidele ja lasteaedade lastele tasuta, toimumiskohta tuleb omal käel saabuda. Osadel juhtudel on võimalus programm läbi viia kooli juures või lasteaias – lugege täpsemalt kirjeldustest või suhelge konkreetse looduskeskuse kontaktiga. Talvekampaania käigus pakutavate programmide nimekirja koos kirjeldustega leiate siinsamas vasakul äärel, valides konkreetse loodukeskuse.

Teile sobivale programmile registreerumiseks palume täita kodulehel asuvate kirjelduste juurde lisatud registreerimislehe (paremal äärel hallis kastis) ja saata see vastavasse RMK looduskeskusesse. Konkreetset looduskeskust või programmi puudutavate küsimuste korral palume vastava looduskeskusega ühendust võtta. Looduskeskuste kontaktid on samuti kodulehel ära toodud või viidatud. Registreerumisel tasub arvestada, et tasuta programmide arv on piiratud, taotlused rahuldatakse nende saabumise järjekorras.

Osalejatel palume programmile tulles riietuda vastavalt ilmale ning planeerida sõite vastavalt teeoludele. Palume õigeaegselt teavitada saabumisega seotud muutustest või probleemidest! 


Head lapsed, need kasvavad metsaga!

Üldinfo:
Helen Luks
RMK loodushoiuosakonna
loodushariduse peaspetsialist

helen.luks@rmk.ee
tel: 502 4492