Traditsioonid ja ajalugu

KOOLI AJALUGU

"Mitu aastat tagasi" on 2019/20 õppeaasta arvestusega:

339.a. tagasi, 1680.a. palkasid jõukamad taluperemehed Kuusalu kihelkonnas oma laste, nii poiste kui ka tüdrukute, õpetajateks Tallinna koolide kasvandikke.) L.Andresen "Eesti rahvakooli vanem ajalugu" lk.34, Tln.1991.

295.a. tagasi, 1724.aastal peeti Kuusalu kihelkonnas, Kolga mõisas nn mõisakooli. Õpetasid Juminda ja Loksa rannakabelite köstrid. /"Eesti kooli ajalugu" Tln.1989 lk.208 ja 535./

"Kuusalu kihelkonnas pole ühtegi kooli ja meie ei vajagi neid, sest koduõpetusega saavutatakse kõik, mida rahvakoolidelt võib oodata," kirjutas veel 1859.aastal pastor Eduard Ahrens, vaatamata sellele, et 1856.a. kinnitas Aleksander II Eestimaa kubermangus seaduseparagrahvi, mis nõudis, et iga 300 elanikuga vald peab asutama kooli. 

155.a. tagasi, 1864.a. 29.septembril (vkj.) õnnistati Kolga vallakoolile Vaadisepa talu, hiljem Luuba talu, mille andis koolile Krahv Carl Magnus Stenbock. 
Esimesena kogu kihelkonnas alustas tööd Kolga vallakool. 

16.dets. 1877.a. (vkj.) õnnistati Uuri koolimaja.
25.okt. 1899.a. (vkj.) õnnistati uus Uuri koolimaja.
24.okt. 1919 kool sai oma lipu, lipu õnnistamine.

33.a. tagasi, 1986.aastal avati uus punasekatuseline koolihoone Kolgas, Liivamäe metsapargis. 

1989.a. võeti algklassides kasutusele aktiivõppe metoodika, saadi esimene arvuti; tähistati kooli 125.aastapäeva; õnnistati uus kooli lipp; avati mälestuskivi kooli ees.

1991.a. saab koolist keskkool.

1992.a. rajati kaasaegne kooli arvutiklass ja kolmanda koolina Eestis ühendatakse Internetti; esimene külaskäik Soome sõprskooli Mouhijärvile.

1993.a. hakkas ilmuma kooli ajaleht.

1994.a. astuvad esimesed keskkooli lõpetajad ülikool, avati A.Aare mälestusfond.

1997.a. aastal alustati põhi- ja keskkoolis perioodõppega; kool sai Interneti püsiühenduse.

ESIMESE KOOLIPÄEVA AKTUS Esimese koolipäeva aktus algab tavaliselt kell 10.00. Aktus toimub suures saalis, ilusa ilma korral võib toimuda ka väljas, koolimaja ees. Aukohal istuvad I klassi õpilased, neid juhatavad aktusele IX klassi “suured lapsed”, kes istuvad ka kooli ees, I klassi õpilaste selja taga. I ja IX klass tulevad sisse spetsiaalse algusmuusika saatel. Aktuseruumi valmistavad ette VIII ja IX klass. Vaadatakse tagasi suvele, tervitatakse uusi õpetajaid ja õpilasi. I klassile antakse kohvrid aabitsate ja muu kooliks vajalikuga. Kingitakse lilli.

ÕPETAJATE PÄEV (Oktoobrikuu esimesel reedel.) IX klassi noored, kevadised lõpetajad annavad tunde. Õpetajad on sel päeval väljasõidul. Õpetajatepäev lõppeb ühise vestlusringiga õpetajate toas, kus vesteldakse päevasündmustest: mis läks hästi, mis oli raske jne. Kuidas on olla õpetaja? Kes läheb edasi õppima õpetajaks?

KOOLI AASTAPÄEV On korraldatud stiilipäevi, õnneloose, viktoriine, luuletuste konkursse, kingituste üleandmist, ühist torditegemist, kontserte, aktuseid jne. On olnud tõeline pidupäev.

MÕTTETUTE ASJADE LAADAPÄEV on meie kooli jõulukuu alguse laadapäev, kus müüa võib kõike, mida hing ihaldab ja ostjad ostavad, sh mänguasju, käsitööd, küpsetisi jm söödavat, teenuseid jne. Nimi tuleneb sellest, et see, mis sinule võib olla mõttetu, on äkki sõbrale vajalik ja nii saavad rõõmu mõlemad.

AASTALÕPUPIDU peetakse eelviimase koolipäeva õhtul esimesel poolaastal, milleks IX klassi poolt pakutakse mõni teema ja ülejäänud klassid valmistavad etteaste (näiteks: muinasjutt, muusika, aastakümned jne). IX klass valmistab ette ka peosaali ja valib oma klassist õhtujuhid.

ÜHINE JÕULULÕUNA Esimese poolaasta viimasel koolipäeval istub kogu kool suures saalis ühise jõululõunalaua taga – I-IX klass, õpetajad ja kooli personal. Mõned korrad on Kuusalu kirikuõpetaja on rääkinud lühidalt jõuluevangeeliumi sõnumist ja õnnistanud toitu. Kooli direktor on sõna võtnud. Jõululõuna on toimunud ka rootsilaua stiilis.

TREPIKONTSERT Poolaasta viimase päeva pidulik kontsert, kus esinevad õpilased erinevatest klassidest või huviringidest. Kontserdipaigaks on valitud kooli keskne koht – treppide ümbrus, sealt ka ürituse nimi. Treppide lähedalt on kokkusaamiskohana kasutatud ka ülemist saali ja alumist fuajeed.

SÕBRAPÄEV Seda päeva ilmestavad erinevad üritused olenevalt aastast, kuid alati on toimunud sõpradele-tuttavatele kirjade-kaartide saatmine ehk sõbrapäevapost. Traditsiooniliselt on selle päeva riietuses ka domineerinud punane värv või väljapaistev südamekujund. Viimastel aastatel saab iga soovija õpilane koju minna kingitusega, toimub "Pimekohting raamatuga" (valid kodust vana raamatu, mille oled nõus ära kinkima, kirjutad juurde sõbrapäevatervituse (soovitavalt) ja pakid raamatu kauniks kingituseks. Kõik, kes hommikul ise raamatu toovad, saavad hiljem kellegi teise toodud raamatu endale vastu võtta.)

EESTI VABARIIGI AASTAPÄEV Hommik algab kogu kooli ühise tantsuhommikuga (alates 2011) All saalis toimuvad mõned tantsuesinemised ja seejärel õpitakse kogu kooliga mõned tantsud ja tantsitakse koos. Lõuna ajal toimub kontsert. Sel kontserdil pööratakse rõhku Eesti riigi sümboolikale ja muule riigiga seonduvale. Esinetakse erinevate etteastetega.

VASTLAPÄEV on alati sportlik, võisteldakse klasside kaupa. On olnud nii lumemustrite, -skulptuuride tegemisi kui ka teatejooksusid ümber koolimaja erinevate abivahenditega (suusad, kelgud, suusakepid jm). Samuti on mäest alla liugu lastud.

VIDEOKONKURSS Get Online Week raames (alates 2012) koostöös Lahemaa Kaugtöö- ja Koolituskeskustega. Igal aastal on konkursil ka oma alateema.

KEVADKOOL (alates 2013) uuel sügisel kooliteed alustavatele lastele aprillist maini, põnevad tunnid ja üksteisega tutvumine esimese, tulevase õpetajaga.

JÜRIÖÖJOOKS Õhtul toimub traditsiooniline jüriööjooks. Peale jooksu on söödud küpsiseid, joodud kuuma teed ja vahel on tehtud ka jürituld. Küll on aga hiljem auhindu välja antud "eriteenete" eest - näiteks noorim poiss/tüdruk, tagantpoolt esimene jms.

KEVADKONTSERT Emadele, vanaemadele pühendatud kevadkontserdi ajaks on peale emadepäeva ja enne rahvusvahelist perepäeva (15.mai) aeg, üldiselt on kokku lepitud ajaks peale emadepäeva neljapäev. Astuvad üles erinevad huviringid, kooliaastale vaadatakse tagasi ja tervitatakse laste vanemaid. Kontserdile järgneb näituste-väljapanekute vaatamine, vanemad saadetakse kodudesse lilledega-kaartidega.

ÜLEKOOLILINE SPORDIPÄEV viimastel aastatel traditsiooniliselt Kuusalu kooli staadionil.

VIIMANE KOOLIKELL LÕPETAJATELE Mõned päevad enne esimest eksamit. Au kuulub lõpetajatele. Hommikust alates on koolimaja siginat-saginat täis. Kingitakse lilli, mängitakse mänguasjadega ja värviliste õhupallidega ja pritsitakse vett. Lõpetajad teevad eelnevalt kauni kutse ja siis koguneb kogu kool ühisele kokkusaamisele, kus lõpuklass viimast korda meile esineb ja ennast näitab, sest lõpuaktusel on nemad juba vaataja rollis enamasti.

TÄNUAKTUS Koolipere lõpuaktus (va lõpetajad). Nii nagu nimigi ütleb, siis viimane kooliaasta aktus on tänamise aktus - kes on olnud õppimises kõige tublim, kes spordis, kes mõnel olümpiaadil, kes raamatute lugemises jne. Tänatakse, kiidetakse, rõõmustatakse... koos!

PREEMIAREIS PARIMATELE ÕPILASTELE Igast klassist valitakse välja õppeaasta jooksul olnud tublimad ja parimad ning nemad saavad sõita Eestimaad avastama. Parimaid valitakse erinevatelt aladelt, mitte ainult õppetööst tulenevalt. Esimesel aastal toimus reis Lõuna-Eestisse, teisel aastal avastati Lääne-Eestit. On käidud ka Ida-Virumaal ja Lätis. Kahepäevane kogemus matkata-reisida koolikaaslastega erinevas vanuses. Mõnel aastal on preemiareis toimunud ka kogu koolile - näiteks seikluspäev koolimaja ümbruses või sõit Tallinna Loomaaeda - kogu kooliga :)

LÕPUAKTUS Antakse tunnistused ja saadetakse noored ellu. Lõpuaktuse läbiviimisel on suureks abiks lõpuklassile eelnev klass. Kutsutakse kokku pered, sugulased, tuttavad ja sõbrad. Klass kutsub külla oma eelnevad klassijuhatajad, vaadatakase tagasi möödunud kooliaastatele, meenutatakse parimaid aegu.

ÕPILASVAHETUS JA PROJEKTITÖÖ SÕPRUSKOOLIGA MOUHIJÄRVILT Koostöö Soome Mouhijärvi kooliga on kestnud aastat 1992. Igal aastal tehakse koostööd mõne projekti raames, mis siis kevadel lõppeb vastastikuste külaskäikudega.