Projektid


Innovatoorium – Tark Koolimaja värkvõrgu abil


Projekt “Innovatoorium – Tark Koolimaja värkvõrgu abil”  sai rahastust Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorust “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine”. Projekti perioodiks on 01.08.2017-31.07.2020.
Projektis osalevad lisaks projekti läbiviijale ehk Kolga Koolile ka Väätsa Põhikool, Tallinna Kesklinna Vene Gümnaasium, Valga Gümnaasium ja Kuressaare Gümnaasium. Iga kool sai 2018. aasta kevadel oma käsutusse ühe nutika kohvri (teaduslabor, ruumiandurid, digikunst, keha-andurid, nutiriided), milles olevaid digiseadmeid õppetöösse integreerti.
2018.-2019.  õppeaastal peaksid jõudma kõik 5 kohvrit kõikidesse projektis osalevatesse koolidesse. Lisaks on projektis osalevatel koolidel koostööpartnerid, kellele uudset värkvõrgu abil õppimise kogemust jagatakse.
Projekti eesmärgiks on luua õppevara värkvõrgu lahenduste rakendamiseks loodus- ja täppisteaduste ainetes (vähemalt 40 tk). Teadmiste ja kogemuste vahetamise eesmärgil toimuvad piirkondlikud edulugude seminarid.  Projektiga soovitakse käivitada ka loodus- ja täppisteaduste õpetajate kogemuskohvikut, kuhu kaasatakse huvilisi  teistest koolidest.


Õppeaineid lõimiv mobiilne õuesõpe põhikoolis

Projekt “Õppeaineid lõimiv mobiilne õuesõpe põhikoolis” on toetust saanud Euroopa Sotsiaalfondi taotlusvoorust “Kaasaegse ja uuendusliku õppevara ühiskasutuskorralduse toetamine”. Projekti kestvus on 01.01.2018-31.12.2021.
Projekti elluviija on Neeme Kool. Kolga Kool osaleb projektis koos Kiviõli I Keskkooli, Sonda Kooli, Valtu Põhikooli, Kiili Gümnaasiumiga. Projekti partneriks on Tallinna Ülikool.
Projekti raames soetatakse 6 erinevat teemakomplekti sensoreid vastavalt projektis valitud teemadele (loodusnähtused ja ilmastik, füüsikalised nähtused, keemilised protsessid, vesi, maa, inimene). Projekti käigus luuakse õpistsenaariumid seiklusradadena Avastusraja keskkonnas koos toetava õppematerjali ja juhendmaterjaliga õpetajale. Iga teema ja sensorite teemakomplekti jaoks koostatakse ja viiakse läbi õpitoad (6 temaatilist õpituba). Lisaks viiakse läbi üks projekti sissejuhatav ning kokkuvõttev seminar nii õpilastele kui ka õpetajatele.


Pärandivaderid

Pärandivaderite projekt kutsub koole ning klasse valima välja oma kodukohas üks oluline kultuuripärandi objekt ning olema sellele vaderiks. Osalesime esimest korda Pärandivaderite projektis 2015. aasta. Siis läksime appi Iisaka talule, et korrastada ja puhastada muistsed põllud kadakatest ning proovida kätt roigasaia tegemisel. Käisime ka Kahala Hiiemetsa prügist koristamas. Osalesid 6.-8. klasside õpilased. Jäime talgupäevaga väga rahule.
Euroopa kultuuripärandi aastal soovisime jälle Pärandivaderite projektist osa võtta. Kolga muuseumi juhataja Ulvi Meier pakkus välja, et võiksime võtta oma hoole alla mõisa aednikumaja, kus aknad lõhutud ning noored käivad hängimas. Otustasime, et teeme aednikumaja lõhutud akende ette uued puidust aknaluugid. Kultuuripärandi korrastamisesse ise panustamine aitaks teadvustada pärandi väärtust ning suurendaks hoolivust ka noorte seas. Oktoobrikuus tegid 8. klassi õpilased õpetaja Kristo Pärna juhendamisel valmis puidust aknaluugid, seejärel värvisid 7. klassi poisid aknad vastavalt valitud kavanditele. Värvimistöid juhendas õpetaja Cornelia Kerm.


1. novembril toimusid talgud, kus üheskoos uued aknaluugid aednikumajale ette pandi. Ulvi Meier tegi õpilastele ekskursiooni, kus tutvustas aednikumaja ning mõisa triiphoonete tähtsust. Talgupäeval osales ka Muinsuskaitseameti vaneminspektor Ly Renter. Päeva lõpetuseks otsustaisime, et teeme koos õpilastega uued maalitud aknaluugid ka ülejäänutele aednikumaja akendele. Projekt jätkub kevadel.
Foto: Meelis Rondo
 
Foto: Meelis Rondo
Projektis osalesid 7.-8. klasside õpilased.  Projekt sündis koostöös Kolga muuseumi ja Kolga mõisaga. Materjalikulud oli võimalik tasuda projektiks ette nähtud rahalistest vahenditest.
Täname suurepärase koostöö eest Kolga Muuseumi (Ulvi Meier ja Gitta Truus), Kolga mõisa (Meelis Rondo), Pärandivaderite projekti koordinaatorit Elle Lepikut ja Muinsuskaitseameti vaneminspektor Ly Renterit.Digital Nature TrailsKolga Kooli Digipööre

10.aprill 2015 - 1.dets.2015 
vt: https://digipoore.wordpress.com/