23. dets 2018

.

Koolile saabunud pühadetervitused

Kuusalu valla teade:

SÕIDUKOMPENSATSIOON HUVITEGEVUSE TOETAMISEKS

Kuusalu valla üldhariduskoolide õpilastel on võimalik taotleda huvitegevuse sõidukompensatsiooni Kuusalu valla ja Loksa linnas huviharidusega tegelemise toetuseks. Toetust on võimalik taotleda õpilastel, kelle elukoht jääb huviringi või -kooli asukohast kaugemale kui 3 kilomeetrit ja õpilasel ei
ole võimalik osalemiseks kasutada õpilasliine ega kompenseeritud sõiduõigusega sõidukaarti. Huvihariduse ja -tegevuse kütusekompensatsiooni makstakse 15 eurot kalendrikuus. Toetust makstakse perioodil september-mai ning kuni 5 kuud tagasiulatuvat osalemist. Kui ühest perekonnast osalevad mitu last samal ajal ning samas kohas toimuvas huvihariduse või huvitegevuse töös, makstakse kütusekompensatsioon ühekordses määras.

Ülekooliline jõululõuna 2018

Viimase koolipäeva, poolaastalõpu kontsert-aktus

22. dets 2018

Aastalõpupidu "Eesti Tähtede Gala"

Aitäh igale esinejale, juhendajale, vaatajale, külalisele, kogu kooliperele!
Suur, suur aitäh 9.klass - 
üheskoos sündis midagi suurt, vägevat ja meeldejäävat!
Laval särasid tõelised tähed!

Andreas Jurjev, fotod siin:

Heliise Karjatse, fotod siin:

Helen Mikiver, fotod siin:

Ene Liivand, fotod siin:

                                                                                                   Aasta tegija MUUSIKAS - 1.klass.
                                                                                                Aasta RAHVATANTS - 2.klass.
                                                                                                   Aasta LASTESAADE - 3.klass.
                                                                                                    Aasta HUMORISTID - 4.klass.
                                                                                                    Aasta TELESAADE - 5.klass.
Aasta SPORTLANE - 6.klass.
      Aasta TÄHTPÄEVAD - 7.klass.              Aasta FILM - õpetajad.
         VALIMISED - 8.klass.                              Uurikad.                                          Lendelembelised.
Tegijad. Tähed. 9.klass.