English

Põhikooli riiklik õppekava:
https://www.riigiteataja.ee/akt/129082014020

Riikliku õppekava ainevaldkond: võõrkeeled
https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1290/8201/4018/141m%20lisa2.pdf#

Kolga Kooli inglise keele ainekava asub SIIN. 

2021/22 õa. õpetaja Ene inglise keele tundide konsultatsiooni aeg ja järeltööde tegemise võimalus on esmaspäeviti peale 6.tundi (või kokkuleppel õpetajaga muul ajal).


HALLOWEEN
A quiz, brain teasers (5,25) https://www.youtube.com/watch?v=36GnOlgmZHg

CHRISTMAS
Christmas crackers
 


Shrove Tuesday - Vastlapäev

April Fools Day 
A song, choose the best word https://www.liveworksheets.com/up1763703dc
Reading, true or false, gap filling https://www.liveworksheets.com/vy1868337yrForm 3


Colours

Numbers 1-10 dinosauruste laul https://www.youtube.com/watch?v=TjmGTbNLj6Q

Unit 8 

Unit 9 
Body parts body and monsters https://www.liveworksheets.com/qe2714955dd
Body parts listen and choose https://www.liveworksheets.com/lp315511ic

Unit 11 the Present Continuous tense
Exercise 2 vali pildi järgi tegevused https://www.liveworksheets.com/jy864773yg


Form 4

Unit 2 Numbers

Unit 4

Zoo
Do like this animal (virgutuseks) https://www.youtube.com/watch?v=wCfWmlnJl-A (1,55)
What´s missing? (nuputamiseks) https://www.youtube.com/watch?v=2GDTUQl__yo (2,40)
A fairy tale: The Bear and the Bee (don´t lose your temper) https://www.youtube.com/watch?v=9Q2t6o5TlwI (3,37)

There is/ There are 

Do or does

Unit 5 Question words
1) Valikvastused. Tee ainult esimene ülesanne:
2) Ühenda küsisõna pildiga ja teises ülesandes ühenda küsimus vastusega:
3) Vali kahest valikust õige küsisõna (9 lauset):
4) Ainult 5 küsimust koos vastusega. Kirjuta õige küsisõna:
5) Tunnis tehtud kahepoolne tööleht:

Have got või has got:

Unit 6 

Unit 7

Unit 8

Unit 9
Comparison of adjectives 

Unit 15

Unit 16
Ordinal numbers https://en.islcollective.com/video-lessons/simons-cat-bed-sheet

The Canterville Ghost
part 1 (8.25) https://www.youtube.com/watch?v=-aVVMQZZZ-w
part 2 (7.54) https://www.youtube.com/watch?v=5wVY5uJ0yOc

creating a story
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/make-your-own/story-maker
http://pbskids.org/writerscontest/create-stories


Loomad-linnud MEMORIIN
http://www.sheppardsoftware.com/content/animals/kidscorner/matching/matching.htm

happy-valentines-day-reading-text-and-activities-for-younger-learners/
valentinesday/listening/history-of-valentines-day.html (intermediate +)
http://www.esolcourses.com/topics/valentines-day.html

http://pbskids.org/itsmylife/body/solosports/create_story.html

http://www.puzzle-maker.com/WS/
http://www.puzzle-maker.com/CW/
http://tools.atozteacherstuff.com/free-printable-crossword-puzzle-maker/
http://worksheets.theteacherscorner.net/make-your-own/crossword/

http://www.macmillandictionary.com/verb_wheel/
memoriin ebareeglipäraste verbidega; http://www.manythings.org/wbg/verbs_past1-mw.html

http://www.eslgamesplus.com/


FORM 3

Unit 9 BODY


http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/stories/my-favourite-clothes
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/make-the-sentences/describing-people
http://learnenglishkids.britishcouncil.org/sites/kids/files/attachment/your-turn-clothes-worksheet.pdf

http://busyteacher.org/17918-how-to-teach-colors-in-english-8-ways.html
https://www.englishclub.com/kids/colours-remember.htm 
https://www.englishclub.com/kids/colours-learn.htm


FORM 4
Unit 4 
there is/ there are
http://www.youtube.com/watch?v=SfewTOeDdC0
http://www.grammar.cl/Games/There_is_There_are.htm
http://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=5272
http://www.anglomaniacy.pl/grammar-adventure-6.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/grammar/there_is_there_are.htm
do/does
http://www.grammar.cl/Games/Do_Does.htm

Tore laul "Do you like...", "Yes, I do/No, I don´t".
https://www.youtube.com/watch?v=frN3nvhIHUk

What does the fox say?
https://www.youtube.com/watch?v=sBCCjhK2CAg

plural
http://www.talkenglish.com/Grammar/singular-plural-nouns.aspx
regular plural, video
irregular plural, video

past simple
https://www.youtube.com/watch?v=RSpEcBxIMiA

Unit 12
Question words:
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/question_words.htm
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/question_words2.htm
https://www.english-4u.de/en/grammar/question-words.html
https://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/question-words.htm
https://www.english-4u.de/en/grammar-exercises/question-words2.htm

Unit 13
am, is, are, was, were
http://www.english-room.com/grammar/isamarewaswere_1.htm


FORM 5
Unit 3 Spelling Bee
https://www.youtube.com/watch?v=xarqIQ9S64U
https://www.youtube.com/watch?v=s3cHT33XrMk
http://www.tvokids.com/games/spellingbee
http://www.abcya.com/spelling_practice.htm

Irregular verbs:
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/verbs.htm
http://www.perfect-english-grammar.com/irregular-verbs-exercise-1.html
http://www.english-zone.com/verbs/irrpast1.html

Question words:

Unit 5 - kaardi täitmine

lisa kaardile: (kirjuta loetavalt nimi ja tooni õrnalt taust värvilise pliiatsiga)
SININE TAUST - veekogud 4 tk
ROHELINE TAUST - maade nimed 5 tk
PUNANE TAUST - pealinnad 5 tk 
joonista iga maa rahvuslill/-taim

märgi ja kirjuta kaardile koos nime ja andmetega: 
- kõige suurem linn - the biggest city 
- kõige kõrgem mägi - the highest point
- kõige pikem jõgi - the longest river
- kõige suurem järv - the biggest lake 
- kõige sügavam järv - the deepest lake

joonista veel iga maa juurde mõni sümbol
joonista iga maa lipp

Unit 9

Present simple 
Past simple

Unit 13
prepositions http://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/prepositions
http://www.englishpage.com/prepositions/prepositions.html
folktales http://www.kidsgen.com/stories/folk_tales/

Unit 12 the Pied Piper
Walt Disney´s cartoon
http://www.speakaboos.com/story/the-pied-piper
activities

Unit 14 Fit and Well

Unit 18 WILL

FORM 6

Unit 3 
How to make a kite
Väikeklassi õpilastega läbi tehtud. 2019. sügisel ka läbi tehtud :)

Unit 2
Omadussõna võrdlemine

Reading. True or false?

A song "I Gotta Wash My Hands"

Kuidas me sarnase ja erineva tähendusega väljendeid kokku seame...

Unit 6
Past Simple - Past Continuous worksheets

Minions

Unit 17
The Story of Chocolate
https://www.youtube.com/watch?v=VS0-_laKIRg
How Chocolate is made
https://www.youtube.com/watch?v=fiMjr3Rwdjs


FORM 7
Unit 2 Books
Internetist otsitud ütlemised raamatute või lugemise kohta:

Eritöö H.-le 23.09

Padlet tööde lisamiseks:

Unit 2

The Lion, the Witch and the Wardrobe 1988 
https://www.youtube.com/watch?v=6Fft9DLIp7E&t=2393s
The Lion, The Witch and The Wardrobe 1979 https://www.youtube.com/watch?v=CP5uXoNf7Nc


Unit 3 Manners 
Alice´s Adventures in Wonderland by Lewis Carroll a cartoon (kestus 13,34)

Unit 4 The Vikings
http://www.bbc.co.uk/schools/primaryhistory/vikings/who_were_the_vikings/teachers_resources.shtml

Unit 5 Revision
Past Simple vs Past Continuous
https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpas-paspro

Unit 6,7
Question tags 

Unit 6

Unit 7 Weather

The Cyclone by L.Frank Baum (The Wonderful Wizard of Oz)

"Somewhere over the rainbow" by Judy Garland (lyrics)

Unit 9
My Fair Lady (4,46)
Royal Ascot (9,43)
Ascot horse race, Audrey Hepburn & Rex Harrison (My Fair Lady, 1964) (4,42)

VANA ÕPIK, VARASEMAD AASTAD: 
Roman Britain
The Roman Invasion of Britain (History, 45.17)
Roman Voices BBC (kestus 28,57)
lühike ja kokkuvõttev animatsioon, kestus 2,37
Why did the Romans invade/leave Britain? (muusika taustaga tekst ja pildid, kestus 3,03)

Unit 12 Reading Books
J.K.Rowling
The Sherlock Holmes Museum
Sherlock Holmes_ brainteasers

FORM 8 
Lõiming kirjandusega

Unit 3 Jobs
Job descriptions https://resources.workable.com/job-descriptions/
https://targetjobs.co.uk/careers-advice/job-descriptions
või kasuta ise otsingut "job descriptions".

Queen Victoria
Top 10 facts about Queen Victoria
https://www.youtube.com/watch?v=fLKMOzF0Iq4
the movie: https://www.youtube.com/watch?v=T504u17Ao9A&t=31s

Unit 6
The Great Fire of London https://www.youtube.com/watch?v=Er3GKw8Z3R4 (3,30)
The Great Fire of London https://www.youtube.com/watch?v=2uWPblIrgAQ (2.00 lühikokkuvõte)

http://list25.com/25-biggest-man-made-environmental-disasters-in-history/
http://list25.com/25-worst-natural-disasters-recorded/
https://en.islcollective.com/video-lessons/treating-hurricanes-war-zones-hurts-survivors

Unit 14 
Mark Twain "Tom Teaches Becky"
The Adventures of Tom Sawyer 4: Tom and Becky's Engagement | Level 6 | By Little Fox
 https://www.youtube.com/watch?v=mVQlBpawtiM

the Present Perfect Continuous tense

Form 8/9

Module 1 Jobs

Adjectives
https://onlineteachersuk.com/learn-english-movies-films/
https://www.youtube.com/watch?v=7Htcmh1lZx0&t=230s


English Form 9
Unit 8 Famous couples
Romeo & Juliet Bk p 101
Mark Antony & Cleopatra Wb p 68
The King & Mrs Simpson Bk p 100

Queen Victoria & Prince Albert
Bonnie & Clyde
Pierre and Marie Curie
John F. and Jackie Kennedy
Michelle and Barack Obama
Victoria and David Beckham

World famous couples - LISA OMA TÖÖ alloleva lingi kaudu hiljemalt 24.märtsi õhtuks!
https://www.dropbox.com/request/u9xVpifZlwlu4IK29nbF 

FORM 9

Unit 1 Wb p 6 Family names

https://blog.stat.ee/tag/perekonnanimed/

Unit 3 ISESEISEV TÖÖ 7.nov.2018
Inglise keele klassis, õp.laua peal on paljundatud A4 paberid, mille keskel on maailmakaart. Võta 1 leht, märgi ära oma riik ja alusta faktide lisamisega internetist. Vajadusel küsi tahvelarvuti kasutamiseks sekretäri käest. Leia vähemalt 10 fakti või rohkem. Kujunda ilus töö, mille võib ka seinale panna! Suhtle klassis, et kõik riigid oleksid erinevad! Võid ka kaunistada ja joonistada juurde midagi, mis iseloomustab seda riiki! Jäta traditsioonilised faktid nagu keel, rahvaarv, pindala jms välja. Leia põnevaid fakte! Ära unusta riigi nime!
Minu näide Eesti kohta on selline!

Unit 8 Famous couples
Romeo & Juliet Bk p 101
Mark Antony & Cleopatra Wb p 68
The King & Mrs Simpson Bk p 100
Queen Victoria & Prince Albert
Bonnie & Clyde
Pierre and Marie Curie
John F. and Jackie Kennedy
Michelle and Barack Obama
Victoria and David Beckham

Unit 9/10 have sth done
https://www.liveworksheets.com/vc1614030py


VANA ÕPIK:
Unit 2 My Amazing Brain
http://www.brainmetrix.com/

Countries, languages, nationalities
http://www.learnenglish.de/basics/nationalities.html
http://www.learnenglish.de/Games/Hangman/hangmangamecountries.html
http://esl.about.com/library/beginner/bl_bgcountry.htm
http://www.englisch-hilfen.de/en/words/countries_eu.htm
a quiz http://a4esl.org/q/h/9801/cg-nationalities.html
a big quiz http://www.esolcourses.com/topics/countries-and-nationalities.html
25 exercises http://www.agendaweb.org/vocabulary/countries_nationalities-exercises.html

Quizes: Tallinn, Estonia
http://downloads.elearning.ee/Tallinnquiz.xhtml
Estonia Quiz 2014 http://quiz.mfa.ee/

FORM XI
Chapter IV Unit 1 Theatre
T.S.Eliot "The Naming of Cats" (Eliot´s own voice)
Extract from CATS - "Memory" (with lyrics)

The Media
http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_newspapers_in_the_United_Kingdom
http://www.world-newspapers.com/uk.html

FORM XII
Chapter III Unit 2 Money and banking
http://www.liveleak.com/view?i=6a9_1338733494

http://www.ekk.edu.ee/vvfiles/0/inglisek.mp3

Näiteid õpilasfirmadest
Õpilasfirmade laat 2014


Eesti keele ringiks inglise keele osas, 21.sept.2016NUPUTA Eesti keeles!

Leia täishäälikuühend -
anticipation of the thundery night

Leia erilised täishäälikud -
a moon researchers´ work-night at the edge of the ice

Leia kaashäälikuühend -
to writhe


Writing the Date
There are several different ways to write the date in English. They vary from formal to informal, and there are differences between British and American English. The following table shows some typical formats.
format
British: day-month-year
American: month-day-year
A
the Fourteenth of March, 2016
March the Fourteenth, 2016
B
14th March 2016
March 14th, 2016
C
14 March 2016
March 14, 2016
D
14/3/2016
3/14/2016
E
14/3/16
3/14/16
F
14/03/16
03/14/16
Note: which format to use is a question of formality, politeness and personal choice. Generally, the longer formats, such as B or C, are more polite (since they show more respect for the reader).
Shorter formats, such as D or E, are used in less formal situations, for example a memo, a letter between friends or an impersonal business letter.
Format F is rather official and is typically seen on an invoice or an official or technical document.
Format A is extremely formal and mainly used on printed items, for example a wedding invitation.

The numerical formats may use a full stop (.) or hyphen (-) instead of a slash (/), for example: 14.3.2016 or 03-14-16

Note that another format exists which writes the date numerically in the order Year-Month-Day, for example: 2016/03/14. This is rare in British or American English and used mainly in very official or technical documents.