25. juuni 2012

PILDIKESI LÕPUAKTUSEST

Selline see pidu sai - lõpuaktus 2012 "Tulemine, olemine, minemine"

Meie ilusas, valges, hubases ja soojas "saalis" koolimaja ees.

Õhtujuhid Triin ja Rauno.

Direktor Tõnu kõne.

Põhikooli lõpetajad.

Keskkooli lõpetajad.

12.klassi kingitus, klassijuhataja Reet.

* Heli - Uku; foto - Anett; film - Mihkel.
* Korraldus - VIII ja XI klass, kl.juh. Ene ja Signe.
* Muusika - Külli-Katri, poiste ansambel: Hardi H, Henri, Ülo, Hardi M, Triin.
* Sõna - Ene (kasutatud tekstid Jaan Tätte "Tulemine, "Minemine",
Liisi Koikson "Olemise lauluke", Vennaskond "Oleks minu olemine",
Külalised "Teine tulemine" ja Lapsesuu - õpetaja Margelt)

Aitäh tegijatele!
Lõpetajatele helget ja õnnelikku tulevikku!

19. juuni 2012

IX JA XII KLASSI LÕPUAKTUSE KUULUTUS

 

Kolga Keskkooli
IX ja XII klassi LÕPUAKTUS
reedel, 22.juunil
algusega kell 16.00 koolimajas.


TÄNUKOGUNEMINE - ÜLEMINEKUKLASSIDE LÕPUAKTUS

Meie TÄNUKOGUNEMINE ehk üleminekuklasside lõpuaktus toimus teisipäeval, 5.juunil algusega kell 9.30 koolimajas.
  • direktor ja õppealajuhataja andsid üle riiklikud kiituskirjad, ainekiituskirjad ja kooli kiidukirjad;
  • meenetaga tänasime olümpiaadide parimaid ja tublimaid raamatulugejaid ja parimaid matemaatikateadjaid;
  • algklasside õpilased said kätte spordipäeva diplomid;
  • paremini koristatud klass sai tänatud kinokülastuse kinkekaardiga;
  • pisku magusaga sai meeles peetud kõiki tublisid, kes olid esikolmiku kohti saavutanud erinevatel konkurssidel, võistlustel, väljasõitudel nii kooli esindades kui ka oma huvialaga tegeledes, sest paljud on sel õppeaastal osalenud nii rahvusvahelistel, vabariiklikel, maakondlikel kui ka piirkondlikel võistlustel;
  • tänukirja said ka tublisid õpilasi juhendanud head õpetajad;
  • huvijuhi poolt oli väike kokkuvõtte igast õppeveerandist;
  • muusikat tegid meie aktusel Riho, Uku ja Slavik. Aitäh teile!
  • aktuse lõpus said esiridadest tagumised read ja tagumistest ridadest esiread - fuajee seinal avasime selle õppeaasta "jäljejätjad" - parimate tänukirjad, diplomid jms.
  • järgnes kogu kooli ühise pildi tegemine koolimaja ees.
Kohtumiseni juba uuel õppeaastal! Rõõmsat ja sooja suve!

11. juuni 2012

Tasuta loodusteemaline laager Venemaal, kandideeri!

Tartu Keskkonnahariduse Keskus ja Peipsi Koostöö Keskus koos Pihkva  Andekate Laste ja Noorte Arendamise Regionaalse Keskusega kuulutavad  välja konkursi, et leida osalejaid rahvusvahelisse noorte  looduslaagrisse.

Laager toimub 23. -29. juulini 2012 Venemaal, Pihkvas ning sinna on  oodatud osalema 14 .-17-aastased noored. Laagrist on oodatud osa võtma  10 noort Eestist ning sama palju ka Lätist ja Venemaalt.

Laagri  eesmärgiks on tutvustada Venemaa loodust ja traditsioone ning arendada  koostööd naabrite vahel.

Täpse päevakava leiate aadressilt http://www.teec.ee/ 
Laager on osalejatele tasuta, korraldatud on transport Tartust  laagripaika ja tagasi, majutus ja toitlustus kolm korda päevas ning  viisa ja tervisekindlustus.

Osalemistingimused:
* Konkursil on oodatud osalema 14 -17-aastased noored, kes käivad  Lääne-Viru-, Ida-Viru, Rapla-, Järva-, Jõgeva-, Viljandi-, Tartu-,  Võru-, Valga-, Põlvamaa linna-ja maakoolides.
* Konkursile palume esitada kirja "Miks ma tahan osaleda  rahvusvahelises looduslaagris?", mille pikkus on kuni 1 A4 lehekülg.  Kirjale tuleb lisada järgmised kontaktandmed: osaleja nimi, telefon ja  e-posti aadress.Kirjale tuleb kaasa panna ka inglise või vene keeles täidetud ankeet  isikuandmetega, mille leiate kirja lisast.
* Laagrisse soovijad peavad suutma suhelda vene keeles, lisaks oskama  ka inglise ja eesti keelt, et oleks võimalik osaleda rühmatöödes ja  suhelda laagrikaaslastega.
* Laagris osaleja soovib elada nädala aega telgis ja nautida Venemaa  loodust ja kultuuri.
* Laagris osaleja peab omama passi, et me saaksime talle tellida viisa.Vajalik tervisetõend perearstilt Kiri koos isikuankeediga saata hiljemalt 17.juuniks aadressile kersti.sogel@teec.ee  või posti teel aadressile Tartu Keskkonnahariduse  Keskus, Kompanii 10, 51007, Tartu.
Teemareale ümbrikul kirjutada  märksõna "Venemaa looduslaager". Komisjon valib välja 10 parimat tööd. Kõiki autoreid teavitatakse  konkursi tulemustest. 
Täpsem info: Kersti SõgelTelefon 55983328E-mail: kersti.sogel@teec.ee Konkurss ja laager toimuvad Eesti-Läti-Vene koostööprojekti „People  with Nature“ raames, mida kaasrahastavad Euroopa naabrus - ja  partnerlusinstrumendi Eesti-Läti-Vene piiriülese koostöö programm 2007  - 2013 ja Keskkonnainvesteeringute Keskus.

1. juuni 2012

Internetipõhine mälumäng

"Voila ! 2012: Prantsuse kevad Eestis" ürituste raames
Internetipõhine informaatikateemaline mälumäng õpilastele ja üliõpilastele!

Te kasutate infotehnoloogiavahendeid iga päev, aga kas teate sellest piisavalt palju? Osalege Prantsuse Instituudi mälumängus ning võitke endale tahvelarvuti!

Prantsuse Instituut Eestis kutsub Teid Neljanda prantsuse teaduskuu raames osalema internetipõhises mälumängus. Käesoleva aasta teemaks on info- ja kommunikatsioonitehnoloogia. Kutsuge osalema ka oma sõbrad! Mängus võivad osaleda nii kooli- kui üliõpilased.

Iga kategooria auhinnaks on ARCHOS tahvelarvuti!
Võrdsete tulemuste korral valitakse võitjad välja loosimise teel.

Kui olete kooliõpilane, palun klikkige lingil: http://www.surveymonkey.com/s/QBPCRMP
Kui olete üliõpilane, palun klikkige lingil: http://www.surveymonkey.com/s/QSCMT2B

Küsimused on inglise keeles.
Mälumäng algab tänasest päevast ning lõpeb 29. juunil 2012!

MERENDUSPÄEV KOOLIS

Täna, 1.juunil külastas kooli MTÜ Noored Merele
http://www.nooredmerele.eu/avaleht/

Põhikooli õpilastele toimus kolmetunnine väike projektipäev.
Esimeses tunnis õpiti meremärke ja uuriti kaarte.
Teises tunnis koguneti võimlas praktiliseks tegevuseks, kus toimus töö kolmes töötoas: päästeti, loobiti täpsust, kasutades päästevahendeid; õpiti erinevaid sõlmi kasutades erinevaid köisi ja tehnikaid ning prooviti spetsiaalset riietust, et näiteks merehätta sattudes alajahtumise ohvriks ei satu.
Kolmas tund oli taas teoreetiline - erinevatest õppimisvõimalustest ja töökohtadest merendussektoris.

täpsusvisked kahes võistkonnas


Merily ja Slavik "on soojas"

sõlmede õppimine

täpsusviskajad Henri ja Ülo ning Anri "soojas"