1. juuni 2012

MERENDUSPÄEV KOOLIS

Täna, 1.juunil külastas kooli MTÜ Noored Merele
http://www.nooredmerele.eu/avaleht/

Põhikooli õpilastele toimus kolmetunnine väike projektipäev.
Esimeses tunnis õpiti meremärke ja uuriti kaarte.
Teises tunnis koguneti võimlas praktiliseks tegevuseks, kus toimus töö kolmes töötoas: päästeti, loobiti täpsust, kasutades päästevahendeid; õpiti erinevaid sõlmi kasutades erinevaid köisi ja tehnikaid ning prooviti spetsiaalset riietust, et näiteks merehätta sattudes alajahtumise ohvriks ei satu.
Kolmas tund oli taas teoreetiline - erinevatest õppimisvõimalustest ja töökohtadest merendussektoris.

täpsusvisked kahes võistkonnas


Merily ja Slavik "on soojas"

sõlmede õppimine

täpsusviskajad Henri ja Ülo ning Anri "soojas"