29. aug 2012

ERMi plakativõistluse „Kuidas ese prügimäele sattus?“ üleskutse

Eesti Rahva Muuseum ja „Teeme ära!“ maailmakoristuse meeskond kutsuvad üles osalema koolilaste plakativõistlusel „Kuidas ese prügimäele sattus?“. Võistluse korraldajatel tuleb aidata illegaalsetelt prügimägedelt leitud asjade eluringi kaardistada. Plakativõistlus toimub kahes vanuserühmas:  I–VI ja VII–XII klassile ning sobib õppekava teemaga „Keskkonna ja ühiskonna jätkusuutlik areng“.  Sõltuvalt
vanuseastmest on koostatud erineva raskusastmega plakativõistluse lähteülesanded:

Plakativõistluse juhend I–VI
klassile<http://www.erm.ee/et/Osale/osale-naituselaboris/plakativoistlus-kuidas-ese-prygimaele-joudis#IVI>
ja plakativõistluse juhend VII–XII
klassile<http://www.erm.ee/et/Osale/osale-naituselaboris/plakativoistlus-kuidas-ese-prygimaele-joudis#VIIXII>

Plakativõistluse tingimused:
1.            Plakati suurus A3–A1
2.            Võistlusel osalevad plakatid, mis on ERMi saadetud 26. oktoobriks 2012
3.            Kasutada võib erinevaid tehnikaid kollaažist koomiksini vms
4.            Ette antud prügipiltidest tuleb valida üks või mitu eset, mida kaardistama asutakse, vastates eelpool esitatud küsimustele
5.            Plakati koostamisel peab osalema terve klass või vähemalt 5–7 õpilast
6.            Plakati juurde lisada kooli nimi, klass, plakati koostamisel osalenud õpilaste nimed ja õpetaja kontaktandmed.

Õppematerjalid: ERM koos „Teeme ära“!“ maailmakoristuse meeskonna ning Keskkonnahariduse keskusega on komplekteerinud õpetajatele tunni läbiviimise toetamiseks õppematerjalid, mis on aluseks globaalse majanduse ja keskkonnasäästliku tarbimise teemade avamiseks klassitunnis.  Keskkooli ja põhikooli vanema astme õpilastele võib lisatud tekste ja filmimaterjale soovi korral lugemiseks ja
vaatamiseks anda. NB! Õppematerjalide kompendium õpetajatele ainetunni koostamiseks jagatakse
veebilehel hiljemalt septembri alguseks.

Plakativõistluse lähteülesandeks mõeldud pildid ja õppematerjalid asuvad Eesti Rahva Muuseumi veebilehel aadressil:
http://www.erm.ee/et/Osale/osale-naituselaboris/plakativoistlus-kuidas-ese-prygimaele-joudis<http://www.erm.ee/et/Osale/osale-naituselaboris/plakativoistlus-kuidas-ese-prygimaele-joudis%20>

Plakatid palume saata posti teel või tuua ise kohale aadressile:
Eesti Rahva Muuseumi näitusemaja
märksõna „plakativõistlus“
J. Kuperjanovi 9
50409 Tartu

Töid ootame 26. oktoobrini ning saadetud plakatid pannakse välja Eesti Rahva Muuseumi näitusemajja. Võistlusel osalenud meeskondade  vahel loositakse välja palju põnevaid auhindu!

Korraldaja: Eesti Rahva Muuseum
Koostööpartnerid: „Teeme ära!“ maailmakoristuse meeskond ja Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Täpsem info: Kaspar Jassa, giid-muuseumipedagoog; e-posti aadressil kaspar.jassa@erm.ee
telefonil 735 0425.

Lugupidamisega
Reimo Rehkli
Eesti Rahva Muuseumi kommunikatsioonispetsialist
Tel. 7 350 448
Mob. 5647 7603
www.erm.ee