15. nov 2012

Üle-eestiline liiklusohutuskonkurss


KOOLIS ON ÜLEVAL KAKS SUURT, VÄRVILIST PLAKATIT!

Kutsume algkoolide õpilasrühmi vanuses 6-12 aastat õpetajate juhendamisel osa võtma üle-eestilisest konkursist „Sinu idee, Sinu algatus”, mis toimub Renault’ haridusprogrammi „Ohutu liiklemine kõigile” raames.
Konkurss seisneb kohaliku liiklusohutust ja/või keskkonnasäästlikke liiklemisviise propageeriva kampaania väljamõtlemises ja korraldamises.
Konkursil osalemiseks tuleb 8. märtsiks 2013 saata:
·         konkursiavaldus programmi veebilehel www.ohutuliikleminekoigile.ee leiduval vormil;
·    kampaania elluviimist kirjeldav aruanne (ideed, toimingud/tegevused ja nende tulemus) programmi veebilehel www.ohutuliikleminekoigile.ee leiduval vormil;
·  kampaania elluviimist esitlev dokumentatsioon, mis võib olla kas kroonika või videoreportaaži kujul. Dokumentatsiooni ootame Kommunikatsioonibüroo Hamburg & Partnerid postiaadressil Roosikrantsi 2, 10119 Tallinn.
Aruandeid ja dokumentatsiooni hindab programmi toetavate asutuste esindajatest, asjatundjatest, meediapartneritest ja Renault’ esindajatest koosnev žürii, kes annab välja 25 eriauhinda ning valib välja viis rühma, kes hakkavad võistlema konkursi finaalis 2013. aasta aprillis Tallinnas.
Konkursi peaauhind on võitjarühma sõit Prantsusmaale rahvusvahelisele finaalvõistlusele 2013. aasta juunis, kus konkursi laureaadid külastavad Disneylandi lõbustusparki.
Üritust toetavad: Haridus- ja teadusministeerium, Maanteeamet, Politsei- ja Piirivalveamet
Lisainfot saab veebilehelt www.ohutuliikleminekoigile.ee.
Kutsume kõiki algkoolide õpilasi koos juhendajatega konkursil osalema!

Lugupidamisega
Agata Szczech
Renault Polska Sp. z o.o.
avalike suhete juht
Liiklusharidusprogramm “Ohutu liiklemine kõigile” on üks vanimaid ja suurimaid laste liiklusohutuse suurendamisele suunatud projekte Euroopas. Programmi toetavad Haridusministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet, Maanteeamet ning oma heakskiidu on sellele andnud ka liiklusadvokaat Indrek Sirk. Praeguseks on projekt jõudnud 25 riiki ning sellest osa on võtnud üle 12 miljoni lapse. 2011. aastal kuulutati esimest korda välja üle-eestiline konkurss „Sinu idee, Sinu algatus”, mis on üks maailma suurimaid lastele mõeldud algatusi liiklusohutuse tõstmiseks ja tasakaalustatud transpordi toetamiseks. Konkursi peaauhind on osavõtt rahvusvahelisest finaalist, mis toimub EuroDisneylandi lõbustuspargis Pariisis. Rohkem infot: www.ohutuliikleminekoigile.ee.
Renault toetab ÜRO ülemaailmset initsiatiivi “Decade of Action for Road Safety 2011-2020”.