30. sept 2014

OSALEMA, OSALEMA - konkursid, võistlused!

TÄHTAEG: 15. oktoober 2014
TEEMA: Leiutised, mis lahendavad kellegi igapäevaelu probleeme või kitsaskohti.


OSALEJAD: Kõik leiutamishuvilised õpilased 1.-12. klassini
AUHINNAFOND: 25 950 eurot - rahalised preemiad ootavad parimaid leiutajaid ning parimate juhendajaid. Esemeline auhind on edukaimale koolile. Eriauhinnad: üks õpilane saab võimaluse sõita rahvusvahelisele õpilasleiutajate olümpiaadile Gruusiasse ja üks Ameerikasse INTELi teadusfestivalile.
Lisaauhinnad annavad välja Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium, Eesti Ameerika Suursaatkond, Kuninglik Taani Saatkond, AHHAA teaduskeskus ja Energia Avastuskeskus.
Konkursi tulemused avalikustatakse ja auhinnad antakse üle 11. detsembril Energia Avastuskeskuses Tallinnas.

 ESITATUD IDEID HINNATAKSE KOLMES VANUSERÜHMAS:
 1. vanuserühm - 1.-4. klass
 2. vanuserühm - 5.-9. klass
 3. vanuserühm - 10.-12. klass

KONKURSI TINGIMUSED
Konkursile esitatav leiutis peab olema uudne ja aitama lahendada mõne probleemi. Kõige vanema vanuserühma idee peab olema ka reaalselt teostatav, lisaks loe vanema vanuseastme töödele esitatavatse muutunud nõuetest konkursi kodulehelt.

        * Leiutisel peab olema eestikeelne pealkiri (leiutise nimetus). Märkida töö tagaküljele.
        * Esitatav leiutis peab olema valminud viimase aasta jooksul (2013, 2014).
        * Igal leiutisel võib olla 1 kuni 3 autorit.
        * Iga autor või autorite grupp võib konkursile esitada kuni 3 leiutist.
        * Täidetud peab olema elektrooniline osalusvorm, mis asub aadressil www.etag.ee/konkursid .
        * Konkursitööd tuleb esitada elektrooniliselt osalusvormi kaudu ja ka paberil. Paberi suurus A4, kui see pole võimalik, siis maksimaalselt A3. Pabertöö tagaküljel peab olema leiutise pealkiri (nimetus), autori nimi, kool ja klass ning kui juhendaja on, siis ka juhedaja nimi.

NB! Hindamisele lähevad vaid need leiutised, mis on registreeritud, st mille kohta on täidetud elektrooniline osalemisvorm. Juhendajapreemia ootab vaid seda preemiatöö juhendajat, kelle andmed on osalusvormis kirjas.

Põhjalikuma info konkursi tingimuste, tööde esitamise ja nõuete kohta leiate konkursi kodulehelt
http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/opilasleiutajate-konkurss/

Konkurss toimub sel aastal juba seitsmendat korda, varasematel aastatel on esitatud kokku ligi 4000 leiutist enam rohkem kui 220st erinevast koolist. Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur, preemiafond tuleb Haridus- ja Teadusministeeriumist.
Varasemate konkursside tulemused leiate meie kodulehelt www.etag.ee/teadpop 

 Loovat sügist ja edukat juhendamist!

 Lugupidamisega
 Margit Lehis

 Tel 730 0335, 520 3270
 Teaduse populariseerimise osakond
 Eesti Teadusagentuur