5. dets 2017

Meie kooli vilistlase küsitlus 6.-9.klassi õpilastele

Tere!

Minu nimi on Merle Sibola ja ma töötan Tartus põhikooli matemaatika ja informaatika õpetajana ning ühtlasi olen ka tudeng Tartu Ülikooli haridusteaduskonnas.

Oma magistritöö raames uurin ma 6.-9. klassi õpilaste hulgas narritamise sagedust, põhjuseid ja tagajärgi. Narritamine võib olla nii positiivne (konfliktide lahendamisel või ajaveetmisel) kui ka negatiivne (osa kiusamisest). 
Viin uuringu läbi mitmes koolis, sh Kolga Koolis. Uuringu käigus täidab õpilane elektroonilise küsimustiku. Küsimuste vastuseid töötlen ma anonüümselt ja kogutud andmeid kasutan üldistatud kujul.
(Vanemate teavitamiseks ja nõusoleku andmiseks/mitteandmiseks saadetud infokiri nädal varem.)

Merle Sibola

Vorm asub veebiaadressilhttp://lingid.ee/narritamine
Seda saab täita nii lauaarvutites kui ka tahvelarvutites. Aega võtab 5-10 minutit.