9. dets 2018

Mitteformaalne õppimine ja igapäevane viisakus. Noorsootöönädal 2018Viisakus on nagu pakend, millel omaette ehk polegi väärtust, kuid ilma selleta võib puruneda midagi hinnalist!
Miski ei lähe meile niivõrd vähe maksma ja midagi ei hinnata niivõrd kalliks kui viisakust. /Miguel de Cervantes/
Tavad on igas riigis erinevad, kuid viisakus on kõikjal sama. /Oliver Goldsmith/

Viisakus, so tervitamine, vabandamine, head isu soovimine, head aega ütlemine jne.
See on etikett ja väärtused, see on meie igaühe südameharidus.

Mitteformaalne õppimine noorsootöös on sama tavaline kui igapäevaviisakus. Vähemalt võiks see nii olla. Me teeme seda kogu aeg. See on elementaarne. Me ei pruugi sellele igapäevaselt just väga tihti mõelda, sest osaliselt teeme me seda automaatselt ja rutiinselt – vast seepärast ongi hea võtta aegajalt hetk ja mõelda rohkem, mõtestada paremini ja vaadata tulevikku sügavamalt. Ikka selleks, et eesmärk oleks kindlam, selgem ja kasulikum.

Viisakust saab ka õppida. Olgugi, et me teame seda, tuletame me seda aegajalt endale meelde või tuletab seda meile meelde keegi teine situatsioonis, kus me sellest puudust tunneme. Toon siinkohal mõned mõtted, kuidas tuletada meelde ja õppida viisakust. Paljud ideed pärinevad õpilasesindusega koos korraldatud tere-nädalast. Tere-nädal kasvas välja koostööst nii kolleegide kui õpilasesindusega, sest justkui üheskoos jõudsime mingil hetkel arusaamani, et tervitamist on jäänud vähemaks, me tundsime sellest puudust. Kuidas aidata selge, julge ja kõlav tere ütlemine taas meie keskele?

Mida tegime ja veel mõtteid...
-          erinevad tere ja tutvumismängud
-          jutud, luuletused, ütlemised ja head soovid viisakusest
-          internetiviisakus, liiklusviisakus, teatriviisakus, lauakombed
-          õppefilm „Viisakus“ (algkoolile)
-          sünonüümid – sündsus, vastutulelikkus, korralikkus, armastusväärsus, kombekohasus, kombekus, lahke teene, peenekombelisus, siivsus
-          erinevad viisakustestid
-          head eeskujud, konkursid, tunnustamine
-          plakatid, postrid, seinalehed
-          etüüdid, näidendid
-          trepiastmetel kirjad/viisakusväljendid vm
-          erinevates keeltes tervitused

Tajutüüpidest tulenevalt saab eeltoodut rakendada nii
visuaalse, kinesteetilise kui ka auditiivse õppija puhul.

Eesmärk mahub kenasti Smart-mudeli raamistikku, ka viisakuse meeldetuletamisel saame selleme mõelda:
S – täpne eesmärk – mida, kuidas ja miks?         
M – mõõdetav tulemus  
A – saavutatav eesmärk
R – asjakohane ja oluline
T – ajaliselt mõõdetav

Mitteformaalsuse põhitunnused:                                                          MFÕ iseloomustab:
-          tasakaalukas, igale meelele kättesaadav, vaheldusrikas                - eesmärgipärasus ja kavatsus
-          nii individuaalne kui sotsiaalne, paaris kui grupis rakendatav         - vabatahtlikkus
-          nõuab osalust                                                                                  - õppijakeskus
-          igapäevaeluga väga seotud                                                            - paindlikkus
-          kättesaadav                                                                                     - kättesaadavus
-          arendab väärtusi ja oskusi                                                               - individuaalsuse ja sotsiaalsuse
-          omab pikaajalist kasu                                                                       tasakaal

Viisakus algab meist endist!


Kasutatud materjalid: ENK Suvekool 2018 ja praktiline töökogemus. Ene Liivand, Noorsootöönädal 2018