15. jaan 2011

Õpilaskonkurss „Targalt internetis”

Õpilaste ülesandeks on kirjeldada reaalseid ohuolukordi interneti kasutamisel ning pakkuda lahendusi, kuidas nende olukordadega toime tulla või kuidas neid vältida. Ootame osalema 10.-12.klasse. Konkursi eesmärgiks on luua interneti turvalisema kasutamise sõnumit kandvaid õppematerjale nooremale koolieale. Parimad tööd lisatakse Koolielu portaali õppematerjalide hulka ning kokkuleppel autoritega esitletakse neid ka internetiturvalisust käsitlevatel üritustel Eestis ja mujal Euroopas.
Klassi poolt ühiselt esitatav konkursitöö peab sisaldama vähemalt 3 komponenti loetletust: koomiks, plakat, videoklipp, animafilm või lugu. Tööle palume lisada õpetaja/juhendaja kirjeldus noorte probleemipüstitusest ning lahenduskäigu leidmisest. Töö palume esitada digitaalselt või lingi kujul e-posti aadressil: triin@tiigrihype.ee.
Tööde esitamise tähtaeg on 01.veebruar 2011.
Võitjad kuulutatakse välja 08. veebruaril, mil tähistame Turvalisema interneti päeva. Vaadake ka: http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day.
Auhinnad
I koht – klassieksursioon Heureka keskusesse Helsingis
II koht – Tiigriroboti töötuba
III koht – AnimaTiigri töötuba.
Õpilastööde konkurss on üheks osaks projektist Targalt internetis, mille kohta leiate infot http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=307 ning alates 01.12.2010 kodulehelt www.targaltinternetis.ee.
Lisainfo:Triin Kangur,
Tiigrihüppe Sihtasutus
triin@tiigrihype.ee