3. okt 2011

Tegevused Pokumaal

Pokumaa SA kollektiiv paneb lisaks Edgar Valteri loomingu tutvustamisele järjest enam rõhku õpilaste loodushariduse kvaliteedi ja üldiste loodust puudutavate teadmiste taset tõstvate programmide väljatöötamisele. Kuivõrd 2011. aasta on kuulutatud rahvusvaheliseks metsa-aastaks ja metsa kui meie olulisemat ökosüsteemi saab tundma õppida alati,  oleme valmistanud ette erineva vanuseastme õpilastele kaks omanäolise  ülesehitusega metsa kui ökosüsteemi ja metsa ning inimese seoseid tutvustavat programmi. Metsaökosüsteemi omapära ja elurikkusega on eriti hea  tutvust teha  just sügisel, sest siis on elurikkus metsas üks kõrgemaid.  Puud-põõsad viljuvad, metsad on täis seeni, putukaid ja noori ning usalduslikult käituvaid noori samasuviseid metsaelanikke. Sellest kõigest on Teil Pokumaa metsades koos sõbralike ja teadjate juhendajatega võimalus osa saada. Oleme valmis Teid vastu võtma alates 05. septembrist kuni 28. oktoobrini igal nädalal kolmapäevast pühapäevani kella 11.00 kuni 17.00- ni ja novembrikuus olenevalt ilmadest 03. novembrist kuni 18. novembrini neljapäevast pühapäevani kella 11.00 kuni 17.00-ni.

I programm on mõeldud I-IV klassi õpilastele ja II programm V-IX klassi õpilastele.

I programmi sisu:
Sihtgrupp - I-IV klass, programmi kestuseks orienteeruvalt 1 tund ja 45 minutit; optimaalne grupi suurus kuni 25 õpilast.

Tegevused:
I Loodusretkel: Vaadeldakse koos juhendajaga ca 45 minuti vältel Pokumaa metsades meie kodumaiseid puid-põõsaid, rohttaimi ja seeni, tutvutakse nende viljadega ja räägitakse kuidas taimeriik valmistub talveks. Tutvustatakse ühe- ja mitmeaastaseid taimi, selgitatakse nende erinevusi ja tutvutakse metsas kasvavaid erinevaid roht- ja puittaimeliike.
Vaadeldakse metsas sügisel esinevaid putuka, linnu- ja loomaliike, tutvustatakse metsas elavaid ühiselulisi putukaid (kuklaseid). Räägitakse sellest, kuidas erinevad metsaelanikud valmistuvad eelseisvaks talveks.
II Pokukojas: Tutvustatakse ca 45 minuti vältel metsa ja selle elustikku E. Valteri loomingu abil. Õpilased joonistavad või meisterdavad juhendaja abiga oma lemmik-metsaelaniku või taime, saades tema kohta samas ka juhendajalt enam teavet. Audioprogrammi abil tutvustatakse meie enamlevinud metsaelanike hääli ja tutvustatakse kuulajatele igat häälitsejat eraldi.

Programmi lõppedes on võimalik nautida ettetellitud toitlustamist, mille taustaks saab vaadata videoprogrammi meie väärtuslikest metsadest ja metsaelanikest.

II programmi sisu:
Sihtgrupp - V-IX klass, programmi kestuseks orienteeruvalt 2 tundi; optimaalne grupi suurus kuni 25 õpilast.
Tegevused:
I Loodusretkel: Vaadeldakse koos juhendajaga ca 60 minuti jooksul Pokumaa metsades puid-põõsaid, rohttaimi, seeni, linde ja loomi. Pööratakse tähelepanu metsa kui ökosüsteemi terviklikkusele, räägitakse meie metsade elurikkusest ja selle hoidmise ning väärtustamise vajadusest ja võimalustest. Tutvustatakse aineringet metsas ja räägitakse arusaadavalt erinevatest metsatüüpidest ja metsatüüpide kujunemise eeldustest. Pööratakse tähelepanu metsa ja inimese vahelistele suhetele ja sellele, kuidas inimeste tegevus mõjutab metsa kui kooslust. Räägitakse metsa majanduslikust tähtsusest ja selle järjest kasvavast mõjust kogu majandusele.
II Pokukojas: Tutvutakse ca 45 minuti jooksul Pokukojas avatud metsandusnäitusega, keskendudes jälle inimese ja metsa vahelistele seostele ning metsa majanduslikule tähtsusele inimeste elus. Tutvustatakse, mida puidust saame ja kus ning kuidas seda kasutame. Iseloomustatakse metsa mittepuidulisi väärtusi ja erinevate funktsioonidega metsi - puhkemets, seene- ja marjamets, linnamets jne. Tutvustatakse audioprogrammi abil metsaelanike hääli ja õpetatakse häälitsejaid tundma. Soovijad saavad meisterdada endile lemmiklooma/linnu/taime/putuka, meisterdamist seostatakse osavõtjatele E. Valteri loominguga.

Programmi lõppedes on võimalik nautida ettetellitud toitlustamist, mille taustaks saab vaadata videoprogrammi meie väärtuslikest metsadest ja metsaelanikest.

Lisaks avame septembris Pokukojas väikese metsandusnäituse, mis aitab kaasa programmiga pakutava mõistmisele ja omandamisele.
Ettetellimisel on võimalik ka gruppide toitlustamine Pokumaal.

Programmi tellimise tasu on I programmi puhul grupihinnaga 50.- €  ja II programmi puhul grupihinnaga 60.- €

Pokukoja külastus on gruppidele tasuta, osa saab võtta Pokukoja tavapärastest tegevustest nagu pokude meisterdamine, näitustega tutvumine jne.

Samalaadse pakkumise saadame ka kõigile kohalikele omavalitsustele, palvega katta võimalusel Pokumaa külastuse  sõidukulud või vähemalt osa neist. Pöörduge julgelt oma koduvalla/linna  poole, nad on meie pakkumisega kursis ja võimalusel valmis Teid aitama.

Oma  külastussoovist saate meile teatada, registreerudes meili teel aadressile: info@pokumaa.ee või vajadusel ka telefonitsi 5342 5054. Muud infot Pokumaa kohta saate vaadata meie kodulehelt www.pokumaa.ee
           
Ilusta ja teguderohket uut õppeaastat Teie koolileperele ja ärge unustage, et Pokumaa ootab Teid külla!

Lugupidamisega
Urmas Roht
SA Pokumaa tegevjuht