3. okt 2011

Väärtuskasvatuse konkurss: "Kooli väärtusarenduse analüüs ühe väärtuse näitel.

Väärtusarendus on üks võimalus koolikultuuri teadvustada ja seda mõjutada nii, et koolis oleks veelgi parem olla. Selleks, et aidata koolidel väärtusanalüüsi läbi viia kuulutab Tartu Ülikooli eetikakeskus riikliku programmi "Eesti ühiskonna väärtusarendus 2009-2013" raames välja konkursi, mis sel aastal keskendub ühele kooli poolt valitud väärtuse analüüsile.

Konkursist osavõtmine annab hea võimaluse harjutada, kuidas oma koolis väärtustega seotud küsimusi analüüsida ja väärtusarenduslikke sihte seada.

Oodatud on tööd, mis:
1. Kirjeldavad koos näidetega, kuidas koolis ühele konkreetsele väärtusele (kool valib ise ühe väärtuse, mida kirjeldatakse) tähelepanu pööratakse.
2. Märkavad ja analüüsivad selle konkreetse väärtuse seisukohalt arenemisvõimalusi ja kohti, millele tahetakse edaspidi suuremat tähelepanu pöörata ja kus soovitakse teiste häid kogemusi rakendada. Konkursi
täpsemate tingimustega saab tutvuda siin: http://www.eetika.ee/1003295

Inspiratsiooni saamiseks soovitame tutvuda ka töödega, mis on eelmistel aastatel tunnustuse saanud. Need leiab eetikaveebist: http://www.eetika.ee/arendus/kogemused/koolid

Ka selleaastase konkursi alusel antakse välja tiitel "Väärtuskasvatuse kool 2011".

Konkursil osalemiseks tuleb oma töö saata või tuua TÜ eetikakeskusesse (Ülikooli 7, Tartu, 51003) või läkitada e-posti aadressil https://webmail.edu.ee/squirrel/src/compose.php?send_to=eetika%40eetika.ee.

Tööde esitamise tähtaeg on 1. november 2011. a.

Lugupidamisega
Mari-Liisa Parder
TÜ eetikakeskuse projektijuht
tel: 737 5426
https://webmail.edu.ee/squirrel/src/compose.php?send_to=mari-liisa.parder%40ut.ee