4. dets 2015

Digipöörde projekti lõpetamine

/Tort: Merike Parmas/

Digipöörde projekt kooliuuendusprogrammi Samsung Digipööre raames jõudis küll lõpuni, kuid sellest alguse saanud tegevused jätkuvad. Saime programmi käigus teadmisi ja oskusi, mida kasutame julgelt edasi. 

Sel reedel (4.dets. toimunud kooli analüüsikoosolekul) vaatasime õpetajatega tagasi projektile, rääkisime toimunud muutustest, õppealajuhtaja Nelle andis tagasisidet ekperdi poolt antud hinnangust koolitööle ja direktor Tõnu tänas kõiki õpetajaid ühise meeskonnana panustamise eest.