28. okt 2019

Osale! Võistlused, konkursid jm.

Meil on hea meel teile teada anda, et alanud on Maailma Laste Haikukonkurss, milles on juba kolmandat korda võimalik osaleda ka Eesti lastel omakeelsete luuletustega. Konkursi korraldajaks on Japan Airlines’i Sihtasutus (JAL Foundation) ning läbiviijaks Eestis MTÜ Jaapani Kultuuri Koda. Eelmistel kordadel on konkurss meil saanud väga sooja vastuvõtu osaliseks. Loodame, et ka sel aastal jätkub nii vanadel kui uutel osalejatel mahti talletada ning teistega jagada killukesi oma mõtetest haiku kujul.

Kuna 2020. aastal peetakse Tokyos olümpiamänge, on tänavuse haikukonkursi teemaks „Sport“.

Osaleda võivad lapsed ja noored, kes on 2020. aasta 29. veebruaril 15-aastased või nooremad.

Üks laps võib esitada ühe luuletuse ning haikuga peab kaasnema sellega samale lehele joonistatud või muul moel käsitsi loodud pilt. Haiku võib lisaks eesti keelele olla ka näiteks vene keeles, kui see on lapse emakeel. Töö tagumisele küljele tuleb liimida täidetud osalusvorm.

Konkursiinfo leiate ka meie kodulehelt www.jaapanikoda.ee/haikukonkurss. Kodulehel on allalaetav ka väike haiku kirjutamise õpetus (eesti, vene ja inglise keeles) Ka osalusvormi saab kodulehelt alla laadida.

Tööd palume saata  kuni 29. veebruarini 2020 aadressil:

Jaapani Kultuuri Koda
Suur-Karja 14
10140 Tallinn
Märgusõna: HAIKU

Võidutööd avaldatakse 2020. aasta juunis.

Üleilmse haikukonkursi kohta on infot ka Japan Airlines’i Sihtasutuse kodulehel (inglise keeles) – http://www.jal-foundation.or.jp/new/haiku/overview/index.html.

Lugupidamisega ja põnevaid kaastöid oodates
Maarja Yano
+372 55567727
MTÜ Jaapani kultuuri koda

---   ---   ---

Oktoobri lõpuni on võimalik registreeruda Hullu Teadlase VI teaduskonverentsile „Ole terve!“

Ka sel õppeaastal ootab Hull Teadlane Tartu Ülikooli muuseumist kõigi Eesti koolide 1.-3. klassi õpilasi osalema uurimistööde konkursil.

Tänavuse konkursi teemaks on tervis ja selle raames saavad lapsed:
·         mõõta oma liikumisaktiivsust, nt nelja nädala jooksul kõndides läbitud maa ja võrrelda saadud infot rühmaliikmetega;                                                                                                       
·         uurida, millised haigused Eesti inimesi sageli ohustavad ning millisel moel ennast kõige tõhusamalt nende eest kaitsta;
·         välja selgitada milliseid toitained on inimesel eluks vajalikud ja millised toidud neid sisaldavad.                                                                                                                                                     
Lastel tuleb koguda andmeid, otsida infot, analüüsida tulemusi ja pakkuda välja lahendusi, kuidas populariseerida tervislikku elustiili Eesti elanike seas.

Saadud vaatlus- ja mõõtmistulemused tuleb õpilastel koondada uurimistööks, mille vormi võib valida vastavalt soovile ja võimalustele.

Uurimisprojekti tegevuste ja vaatluste läbiviimiseks tuleb moodustada õpilastest 4-6-liikmelised rühmad, kes 2019/2020 õppeaasta jooksul vabalt valitud 4 nädala jooksul uurimistöö läbi viivad.

Uurimistööde konkursi esimeses pooles toimub videokohtumine Hullu Teadlasega, mille käigus ta vastab kogunenud küsimustele ja jagab näpunäiteid, kuidas uurimistööd läbi viia ja vormistada. Suure osavõtjate arvuga koolidesse tuleb Hull Teadlane aga ise kohale, et lastega kohtuda. Lisaks pakume erinevalt varasematest aastatest osalevate õpilaste juhendajatele toetavaid õppematerjale – näidistunnikavu ideede, eksperimentide kirjelduse ja lisainfoga konverentsi teemal.

Hullu Teadlase uurimistööde konkursile laekunud töid hindab teadlastest ja valdkonnaekspertidest koosnev žürii. Konkursi lõpetab Hullu Teadlase teaduskonverents 2020. aasta mais Tartu Ülikooli muuseumis ajaloolises toomkirikus Toomemäel, kuhu saavad kutse parimate uurimistööde autorid.

Uurimistööde konkursi ajakava:
oktoober 2019  projektis osalevate rühmade registreerimine
detsember 2019 videokohtumine Hullu Teadlasega
jaanuar-veebruar 2020 Hullu Teadlane külastab uurimistööde konkursil osalevaid koole
6. aprill 2020 uurimistööde esitamise tähtaeg
13. mai 2020 Hullu Teadlase VI teaduskonverents “Ole terve!” Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis

Registreeruda uurimistööde konkursile saab SIIN

Lisateave: hull.teadlane@ut.ee või tel 737 6071