10. nov 2010

I-III klass Tapurlas kinos

Kolmapäeval, 10.nov. sõitsid I-III klassi õpilased peale 3.tundi
Tapurlasse kinno vaatama filmi "Ponyo mäe otsas".