4. nov 2010

YFU-Eesti

Neljapäeval, 4.novembril
5.tunni ajal üleval saalis
8.-11.klassi õpilastele
YFU-Eesti
kohtumine-loeng.

YFU-Eesti MTÜ
rahvusvaheline õpilasvahetus